Danh sách tiểu hành tinh/330301–330400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
330301 2006 TE74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
330302 2006 TR74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330303 2006 TW74 11/10/2006 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
330304 2006 TE75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
330305 2006 TA76 11/10/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
330306 2006 TH92 14/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 820 m MPC · JPL
330307 2006 TM124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
330308 2006 TO128 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
330309 2006 UL4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330310 2006 UN5 16/10/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
330311 2006 UV5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330312 2006 UR31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
330313 2006 UV31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
330314 2006 UF35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
330315 2006 UL37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330316 2006 UZ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330317 2006 UK55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330318 2006 UM69 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
330319 2006 UJ87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330320 2006 UX90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
330321 2006 UV97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330322 2006 UB102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330323 2006 UB108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330324 2006 US120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
330325 2006 UP121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330326 2006 UK163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
330327 2006 UZ179 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
330328 2006 UJ180 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
330329 2006 UO182 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
330330 2006 UA186 17/10/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
330331 2006 UJ186 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
330332 2006 UZ192 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330333 2006 UZ208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
330334 2006 UV219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330335 2006 UC232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
330336 2006 UG263 31/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 780 m MPC · JPL
330337 2006 UT269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330338 2006 UO272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
330339 2006 UG280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330340 2006 UG325 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
330341 2006 UN331 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
330342 2006 UQ331 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330343 2006 UE360 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330344 2006 VJ10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
330345 2006 VD12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
330346 2006 VZ14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330347 2006 VE20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330348 2006 VU31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
330349 2006 VX32 11/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
330350 2006 VF34 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330351 2006 VL39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
330352 2006 VE40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330353 2006 VC41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
330354 2006 VY57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
330355 2006 VX65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
330356 2006 VX66 11/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
330357 2006 VW69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
330358 2006 VK92 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
330359 2006 VL118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330360 2006 VV122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
330361 2006 VN140 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330362 2006 VB161 09/11/2006 Apache Point A. E. Rose, A. C. Becker 860 m MPC · JPL
330363 2006 VO172 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
330364 2006 VA174 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
330365 2006 WG5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330366 2006 WS18 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
330367 2006 WY28 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
330368 2006 WF33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330369 2006 WO33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
330370 2006 WY39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330371 2006 WW81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
330372 2006 WU94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
330373 2006 WD102 19/11/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
330374 2006 WD175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330375 2006 WH184 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330376 2006 WK190 25/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
330377 2006 WJ194 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
330378 2006 WJ198 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
330379 2006 XU 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
330380 2006 XJ4 14/12/2006 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
330381 2006 XG8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330382 2006 XL9 06/02/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
330383 2006 XF15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330384 2006 XC16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
330385 2006 XP17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
330386 2006 XR36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
330387 2006 XK47 13/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
330388 2006 XS51 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
330389 2006 XQ58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
330390 2006 YQ1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
330391 2006 YL4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
330392 2006 YP6 17/12/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
330393 2006 YJ14 24/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
330394 2006 YP14 25/12/2006 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
330395 2006 YE22 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
330396 2006 YO32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
330397 2006 YT38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
330398 2006 YO52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
330399 2006 YO55 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
330400 2007 AM6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL