Danh sách tiểu hành tinh/328101–328200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328101 2008 AK22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
328102 2008 AZ22 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328103 2008 AO23 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328104 2008 AG25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328105 2008 AZ31 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
328106 2008 AA32 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
328107 2008 AG37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
328108 2008 AF42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
328109 2008 AQ42 30/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328110 2008 AS47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328111 2008 AW57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328112 2008 AL65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328113 2008 AS65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328114 2008 AO66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328115 2008 AK68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328116 2008 AR69 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328117 2008 AB71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328118 2008 AY71 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328119 2008 AK73 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
328120 2008 AU74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328121 2008 AY96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328122 2008 AL100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328123 2008 AB102 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328124 2008 AA103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
328125 2008 AN111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328126 2008 AX114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
328127 2008 BV 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328128 2008 BN2 19/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
328129 2008 BD7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328130 2008 BY8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328131 2008 BC10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328132 2008 BZ16 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328133 2008 BD19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328134 2008 BG23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328135 2008 BL23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328136 2008 BC30 30/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
328137 2008 BY33 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328138 2008 BX35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328139 2008 BG36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328140 2008 BS38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
328141 2008 BH39 30/01/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
328142 2008 BS41 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328143 2008 BB51 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328144 2008 BM51 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328145 2008 CE2 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
328146 2008 CA10 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328147 2008 CB25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328148 2008 CT29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328149 2008 CY42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328150 2008 CC43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
328151 2008 CG54 07/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
328152 2008 CE65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328153 2008 CT86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328154 2008 CJ105 30/01/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
328155 2008 CW129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
328156 2008 CB130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328157 2008 CB132 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328158 2008 CA133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
328159 2008 CD133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328160 2008 CE138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328161 2008 CL158 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
328162 2008 CH178 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
328163 2008 CP179 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
328164 2008 CN192 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
328165 2008 CH194 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328166 2008 CN196 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328167 2008 CV197 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
328168 2008 CY200 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328169 2008 CC201 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328170 2008 CL210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
328171 2008 CE215 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328172 2008 CJ215 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328173 2008 CM215 13/02/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328174 2008 DP 24/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 830 m MPC · JPL
328175 2008 DN1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328176 2008 DU3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
328177 2008 DH15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
328178 2008 DZ23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328179 2008 DS27 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
328180 2008 DB33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
328181 2008 DF36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328182 2008 DL36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328183 2008 DN36 21/03/1993 La Silla UESAC 710 m MPC · JPL
328184 2008 DB37 27/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
328185 2008 DX40 27/02/2008 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
328186 2008 DK55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328187 2008 DK59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328188 2008 DY70 28/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
328189 2008 DD72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328190 2008 DP73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328191 2008 DF81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
328192 2008 DO88 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
328193 2008 EF6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
328194 2008 ER6 02/03/2008 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
328195 2008 EH16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328196 2008 EQ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328197 2008 EU24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328198 2008 EN25 19/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
328199 2008 EX38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328200 2008 EW47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL