Danh sách tiểu hành tinh/327301–327400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327301 2005 TP144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327302 2005 TJ146 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327303 2005 TW154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327304 2005 TV166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327305 2005 TK178 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327306 2005 TD193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
327307 2005 UK7 28/10/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
327308 2005 UL10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327309 2005 UV13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327310 2005 UR14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327311 2005 UZ14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327312 2005 UB18 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327313 2005 UL21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327314 2005 UE27 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
327315 2005 UA28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327316 2005 UK31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327317 2005 UA35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327318 2005 UF40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327319 2005 UW42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327320 2005 UU43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327321 2005 UG44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327322 2005 UO53 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327323 2005 UM78 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327324 2005 UL81 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
327325 2005 UO84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327326 2005 UJ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327327 2005 UP94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327328 2005 UH100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327329 2005 UY101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327330 2005 UU110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327331 2005 UN120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327332 2005 UX126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327333 2005 UB128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327334 2005 UV133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327335 2005 UW141 25/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
327336 2005 UJ142 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
327337 2005 UN154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327338 2005 UY160 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327339 2005 UP165 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327340 2005 UP169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327341 2005 UR173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327342 2005 US177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327343 2005 UZ185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327344 2005 UE186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327345 2005 UB189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327346 2005 UZ190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327347 2005 UG195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327348 2005 UA199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327349 2005 UT203 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327350 2005 UD205 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
327351 2005 UH227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327352 2005 UQ227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327353 2005 UR228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327354 2005 US231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327355 2005 UH235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327356 2005 UG236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327357 2005 UR236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327358 2005 US241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327359 2005 UL243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327360 2005 UV244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327361 2005 UW254 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327362 2005 UM256 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327363 2005 UL260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327364 2005 UG266 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327365 2005 UB269 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327366 2005 UJ276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327367 2005 UF282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327368 2005 UN283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327369 2005 UX291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327370 2005 UW293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327371 2005 UF309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327372 2005 UT310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327373 2005 UP321 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327374 2005 UX322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327375 2005 UU324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327376 2005 UM328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327377 2005 UO332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327378 2005 UF333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327379 2005 UP343 31/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327380 2005 UG349 25/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
327381 2005 UW371 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327382 2005 UK375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327383 2005 UL378 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327384 2005 UG381 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327385 2005 UH387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327386 2005 UN390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327387 2005 UG412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327388 2005 UX414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327389 2005 UL430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327390 2005 UU438 28/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
327391 2005 UV439 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
327392 2005 UQ460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327393 2005 UU463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327394 2005 UE467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327395 2005 UH478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327396 2005 UL489 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
327397 2005 UH493 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
327398 2005 UL505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,9 km MPC · JPL
327399 2005 UL512 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327400 2005 UE521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL