Danh sách tiểu hành tinh/328201–328300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328201 2008 EL48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328202 2008 EA50 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328203 2008 EQ54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328204 2008 EC55 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328205 2008 EE56 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328206 2008 EJ69 10/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
328207 2008 EU69 09/03/2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman 1,2 km MPC · JPL
328208 2008 EZ79 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328209 2008 EY81 04/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328210 2008 EL89 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
328211 2008 EO96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
328212 2008 EB109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
328213 2008 EF111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328214 2008 EC116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
328215 2008 EJ122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
328216 2008 ED129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328217 2008 EQ131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
328218 2008 ET139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328219 2008 EC148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328220 2008 EK151 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328221 2008 ES155 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
328222 2008 FZ3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
328223 2008 FC7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328224 2008 FY10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
328225 2008 FM11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328226 2008 FU15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328227 2008 FY27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328228 2008 FA34 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
328229 2008 FL38 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328230 2008 FR41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328231 2008 FP46 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328232 2008 FB53 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328233 2008 FB55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328234 2008 FX55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
328235 2008 FH58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328236 2008 FD61 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328237 2008 FG62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328238 2008 FC63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328239 2008 FU64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328240 2008 FH66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328241 2008 FZ66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328242 2008 FK67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328243 2008 FU75 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328244 2008 FW76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
328245 2008 FF84 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328246 2008 FE90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328247 2008 FM100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328248 2008 FR103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
328249 2008 FL105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328250 2008 FB107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328251 2008 FO107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328252 2008 FT107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328253 2008 FX111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328254 2008 FM112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
328255 2008 FO126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328256 2008 FP126 29/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
328257 2008 FB128 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328258 2008 FN133 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328259 2008 FV136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328260 2008 GQ5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328261 2008 GV6 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328262 2008 GX13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
328263 2008 GX18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328264 2008 GG20 08/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
328265 2008 GE23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328266 2008 GQ25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328267 2008 GD31 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
328268 2008 GP37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
328269 2008 GC39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328270 2008 GJ44 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328271 2008 GY47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328272 2008 GP48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
328273 2008 GT48 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328274 2008 GZ51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
328275 2008 GJ54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328276 2008 GN63 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328277 2008 GY63 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328278 2008 GV68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
328279 2008 GA69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328280 2008 GS69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328281 2008 GP82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
328282 2008 GC87 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
328283 2008 GJ91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328284 2008 GR98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
328285 2008 GR101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328286 2008 GS102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328287 2008 GM109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
328288 2008 GQ109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
328289 2008 GK111 06/04/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
328290 2008 GY113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328291 2008 GV119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328292 2008 GN123 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
328293 2008 GZ128 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
328294 2008 GJ129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
328295 2008 GP130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328296 2008 GJ132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
328297 2008 GG133 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328298 2008 GN136 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328299 2008 GP137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328300 2008 GR137 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL