Danh sách tiểu hành tinh/327201–327300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327201 2005 NW15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
327202 2005 NN40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327203 2005 NX40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327204 2005 NB46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327205 2005 NU48 10/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
327206 2005 NQ66 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327207 2005 NF70 04/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327208 2005 NB82 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327209 2005 NA91 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327210 2005 NH101 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327211 2005 NQ124 04/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
327212 2005 NY124 04/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
327213 2005 NT125 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
327214 2005 ON2 26/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327215 2005 OC17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327216 2005 OX17 30/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
327217 2005 OD25 31/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327218 2005 OM28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327219 2005 PN23 06/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327220 2005 QO 22/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
327221 2005 QS26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327222 2005 QC28 27/08/2005 Kanab E. E. Sheridan 960 m MPC · JPL
327223 2005 QW61 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327224 2005 QN90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
327225 2005 QD100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327226 2005 QQ100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
327227 2005 QH108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327228 2005 QO112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327229 2005 QO120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327230 2005 QD160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
327231 2005 QO167 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
327232 2005 QH182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327233 2005 QT187 27/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
327234 2005 RL12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327235 2005 RN21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
327236 2005 RG46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 970 m MPC · JPL
327237 2005 RK46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
327238 2005 RG47 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
327239 2005 SN18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327240 2005 SO20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327241 2005 SQ21 27/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
327242 2005 SY28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327243 2005 SQ32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327244 2005 SN43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327245 2005 SC45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327246 2005 SQ45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327247 2005 SZ46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327248 2005 SS53 25/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
327249 2005 SO72 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
327250 2005 SG94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327251 2005 SG97 25/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
327252 2005 SP98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327253 2005 SD102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327254 2005 SB106 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327255 2005 SF108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327256 2005 SM116 27/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
327257 2005 SV118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
327258 2005 SA119 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327259 2005 SJ120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327260 2005 SD122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
327261 2005 SA126 29/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327262 2005 SJ133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327263 2005 SM138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327264 2005 ST166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
327265 2005 SG168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327266 2005 SS171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327267 2005 SR179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
327268 2005 SD187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327269 2005 SV192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327270 2005 SV202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327271 2005 SJ211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327272 2005 SY211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
327273 2005 SP216 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327274 2005 SS225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327275 2005 SS233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327276 2005 SM237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327277 2005 SJ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327278 2005 ST255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
327279 2005 SD265 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327280 2005 SC280 24/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
327281 2005 ST291 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327282 2005 TR9 01/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327283 2005 TL15 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
327284 2005 TC33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327285 2005 TT42 04/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
327286 2005 TQ46 01/10/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
327287 2005 TE55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327288 2005 TE64 06/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
327289 2005 TO77 06/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327290 2005 TN97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327291 2005 TV101 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
327292 2005 TJ104 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
327293 2005 TG116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327294 2005 TJ116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327295 2005 TS120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327296 2005 TX120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327297 2005 TF121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327298 2005 TX138 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327299 2005 TB141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327300 2005 TK141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL