Danh sách tiểu hành tinh/328001–328100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
328001 2007 HQ2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
328002 2007 HQ4 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
328003 2007 HY18 03/11/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
328004 2007 HU27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328005 2007 HP34 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
328006 2007 HO41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328007 2007 HQ41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
328008 2007 HX45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
328009 2007 HK66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328010 2007 HP66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
328011 2007 HZ66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
328012 2007 HO68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
328013 2007 HC70 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
328014 2007 HD89 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
328015 2007 HO96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328016 2007 HK97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328017 2007 JO 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328018 2007 JM8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
328019 2007 JP8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
328020 2007 JH10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328021 2007 JK10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328022 2007 JJ12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328023 2007 JZ15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
328024 2007 JS18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328025 2007 JM23 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
328026 2007 JB27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328027 2007 KU2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
328028 2007 KU5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
328029 2007 KM6 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
328030 2007 KV7 17/05/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
328031 2007 KX8 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
328032 2007 LP1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328033 2007 LQ1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328034 2007 LX3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
328035 2007 LS4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
328036 2007 LK6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
328037 2007 LX7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
328038 2007 LP9 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328039 2007 LD16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
328040 2007 LJ16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
328041 2007 LN17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
328042 2007 LK18 13/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
328043 2007 LW32 15/06/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
328044 2007 MS6 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
328045 2007 MC7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
328046 2007 MA8 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
328047 2007 MZ13 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
328048 2007 MF14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
328049 2007 NA6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
328050 2007 NS6 10/07/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
328051 2007 OW 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,7 km MPC · JPL
328052 2007 RJ132 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
328053 2007 TE25 11/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
328054 2007 TS145 06/10/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
328055 2007 TB227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328056 2007 TS318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
328057 2007 TJ332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
328058 2007 TS442 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
328059 2007 UB6 19/10/2007 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
328060 2007 US46 20/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
328061 2007 UL48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328062 2007 UZ97 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
328063 2007 UH137 12/05/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
328064 2007 VR56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328065 2007 VJ83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
328066 2007 VQ124 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
328067 2007 VK202 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
328068 2007 VQ208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
328069 2007 VF245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 670 m MPC · JPL
328070 2007 VD310 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328071 2007 VM330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
328072 2007 WM 16/11/2007 Tiki N. Teamo 780 m MPC · JPL
328073 2007 WE8 18/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
328074 2007 WO62 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
328075 2007 XK 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
328076 2007 XR28 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
328077 2007 XK31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
328078 2007 XR31 15/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
328079 2007 XU40 14/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
328080 2007 XG48 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
328081 2007 XH56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
328082 2007 XL57 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
328083 2007 XH58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
328084 2007 YN26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328085 2007 YA31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328086 2007 YB44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
328087 2007 YP44 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
328088 2007 YS49 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
328089 2007 YE63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
328090 2007 YG63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
328091 2007 YR63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
328092 2007 YC64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328093 2007 YH64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
328094 2007 YA68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
328095 2007 YJ72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
328096 2008 AR 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
328097 2008 AD14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
328098 2008 AJ16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
328099 2008 AW17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
328100 2008 AJ20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL