Danh sách tiểu hành tinh/327901–328000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327901 2007 CQ31 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
327902 2007 CX38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327903 2007 CL39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327904 2007 CZ50 13/02/2007 Marly P. Kocher 1,7 km MPC · JPL
327905 2007 CX51 09/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
327906 2007 CR56 15/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327907 2007 CQ58 10/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327908 2007 CV78 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327909 2007 CK79 09/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
327910 2007 DU4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327911 2007 DC12 16/02/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
327912 2007 DQ12 16/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
327913 2007 DA14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327914 2007 DP21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327915 2007 DH23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327916 2007 DT24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327917 2007 DJ25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327918 2007 DZ26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327919 2007 DX27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327920 2007 DV29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327921 2007 DX31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
327922 2007 DW36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327923 2007 DN42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327924 2007 DK43 17/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
327925 2007 DK47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327926 2007 DF49 23/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
327927 2007 DH51 17/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
327928 2007 DY59 22/02/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327929 2007 DU63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327930 2007 DT67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327931 2007 DK74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327932 2007 DL78 23/02/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327933 2007 DW78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327934 2007 DX90 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327935 2007 DV98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327936 2007 DX110 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327937 2007 DE113 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327938 2007 EX5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327939 2007 EY10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327940 2007 EW13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327941 2007 EQ14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327942 2007 EX18 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327943 Xavierbarcons 2007 EQ26 09/03/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
327944 2007 EW29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327945 2007 ED30 09/03/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
327946 2007 EO37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327947 2007 EJ38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327948 2007 ET46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327949 2007 EE54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
327950 2007 EW62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327951 2007 EO72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327952 2007 EP76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327953 2007 EQ81 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
327954 2007 ES104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327955 2007 EC110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327956 2007 EG132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327957 2007 EN134 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327958 2007 EH139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327959 2007 EQ146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327960 2007 EF148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327961 2007 EB149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327962 2007 EJ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327963 2007 EP158 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327964 2007 EG159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327965 2007 EV166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327966 2007 EP189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327967 2007 EH205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327968 2007 EB210 08/03/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
327969 2007 EA221 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327970 2007 FD7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327971 2007 FH8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327972 2007 FH15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327973 2007 FM22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
327974 2007 FN26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
327975 2007 FJ30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327976 2007 FP33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327977 2007 FO34 24/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
327978 2007 FS39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
327979 2007 FT45 16/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
327980 2007 FX45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327981 2007 FC47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327982 Balducci 2007 GE2 10/04/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 3,4 km MPC · JPL
327983 2007 GD12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
327984 2007 GL20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
327985 2007 GY21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327986 2007 GK22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327987 2007 GP22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
327988 2007 GR22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327989 Howieglatter 2007 GC32 10/04/2007 Antares ARO 3,7 km MPC · JPL
327990 2007 GJ33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
327991 2007 GM38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327992 2007 GK40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
327993 2007 GP42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327994 2007 GQ48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327995 2007 GV52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327996 2007 GQ57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327997 2007 GU59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327998 2007 GG62 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327999 2007 GL64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
328000 2007 GW66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also