Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/327001–327100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327001 2004 RB16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327002 2004 RD19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327003 2004 RU21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327004 2004 RO29 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
327005 2004 RG51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
327006 2004 RY53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
327007 2004 RG56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
327008 2004 RY56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
327009 2004 RK84 10/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
327010 2004 RU92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
327011 2004 RZ95 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
327012 2004 RF136 07/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
327013 2004 RK136 07/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
327014 2004 RO141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
327015 2004 RU147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
327016 2004 RR163 08/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
327017 2004 RQ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
327018 2004 RC199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327019 2004 RU204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327020 2004 RU206 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
327021 2004 RT209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
327022 2004 RR212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327023 2004 RU219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327024 2004 RO225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327025 2004 RW229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327026 2004 RH238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327027 2004 RM238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327028 2004 RG246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327029 2004 RY253 06/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
327030 Alanmaclure 2004 RR289 12/09/2004 Stony Ridge Stony Ridge Obs. 3,4 km MPC · JPL
327031 2004 RD290 05/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
327032 2004 RA312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327033 2004 RK323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
327034 2004 RO324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
327035 2004 RB335 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
327036 2004 RN345 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327037 2004 RS346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
327038 2004 RV346 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327039 2004 RY356 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
327040 2004 SV4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327041 2004 SY21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327042 2004 SM23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327043 2004 SX29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327044 2004 SE38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327045 2004 SO47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
327046 2004 SO59 24/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
327047 2004 TB5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327048 2004 TJ23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327049 2004 TN39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327050 2004 TN55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327051 2004 TW55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327052 2004 TY61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
327053 2004 TP72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327054 2004 TT85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327055 2004 TZ85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327056 2004 TA89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327057 2004 TX144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327058 2004 TG146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327059 2004 TG149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327060 2004 TK155 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327061 2004 TS157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327062 2004 TF203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
327063 2004 TG204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
327064 2004 TE205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327065 2004 TA206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327066 2004 TE215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327067 2004 TM235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327068 2004 TS296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327069 2004 TY305 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
327070 2004 TN306 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
327071 2004 TQ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
327072 2004 TD369 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327073 2004 UD5 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
327074 2004 UT6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
327075 2004 VW12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
327076 2004 VO13 02/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
327077 2004 VW27 05/11/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
327078 2004 VR35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327079 2004 VW35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327080 2004 VK38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327081 2004 VV42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327082 Tournesol 2004 VT65 10/11/2004 Nogales M. Ory 3,2 km MPC · JPL
327083 2004 VK68 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327084 2004 VS86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327085 2004 VF89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327086 2004 WW7 19/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
327087 2004 XH1 01/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327088 2004 XE8 02/12/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
327089 2004 XT14 10/12/2004 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
327090 2004 XR21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
327091 2004 XA25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
327092 2004 XB25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
327093 2004 XO31 09/12/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
327094 2004 XO33 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
327095 2004 XG56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327096 2004 XL94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
327097 2004 XJ96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
327098 2004 XM140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
327099 2004 XQ144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
327100 2004 XU159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL