Danh sách tiểu hành tinh/326001–326100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326001 2010 WA17 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
326002 2010 WK19 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326003 2010 WU20 17/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326004 2010 WV22 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326005 2010 WQ23 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326006 2010 WB24 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326007 2010 WS25 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326008 2010 WR29 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
326009 2010 WZ33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326010 2010 WL47 14/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
326011 2010 WM52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326012 2010 WE53 05/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
326013 2010 WR54 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
326014 2010 WJ55 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
326015 2010 WW55 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326016 2010 WA62 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
326017 2010 WH62 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326018 2010 WS62 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326019 2010 WZ63 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
326020 2010 WJ67 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
326021 2010 WG69 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326022 2010 WK69 20/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
326023 2010 WB73 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326024 2010 WQ73 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
326025 2010 XO6 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
326026 2010 XV10 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
326027 2010 XV13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326028 2010 XM18 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
326029 2010 XM22 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326030 2010 XP25 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
326031 2010 XR25 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
326032 2010 XX32 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326033 2010 XX34 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326034 2010 XG36 05/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
326035 2010 XJ37 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326036 2010 XW48 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
326037 2010 XJ50 21/02/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
326038 2010 XE53 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326039 2010 XM65 20/07/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
326040 2010 XG75 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326041 2010 XO78 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326042 2010 XU82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326043 2010 XA83 14/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
326044 2010 XH83 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
326045 2010 YN 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326046 2011 AY5 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
326047 2011 AG6 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326048 2011 AY7 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
326049 2011 AJ8 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326050 2011 AM8 20/10/2009 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
326051 2011 AV9 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
326052 2011 AZ9 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
326053 2011 AW10 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326054 2011 AG11 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326055 2011 AO11 17/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
326056 2011 AO16 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
326057 2011 AP20 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
326058 2011 AW31 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
326059 2011 AE32 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
326060 2011 AH33 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326061 2011 AE34 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
326062 2011 AG39 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
326063 2011 AN43 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326064 2011 AO47 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
326065 2011 AH48 11/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
326066 2011 AM48 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
326067 2011 AD55 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
326068 2011 AL58 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
326069 2011 AM59 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
326070 2011 AY60 22/11/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
326071 2011 AS61 16/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
326072 2011 AS64 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326073 2011 AE67 23/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
326074 2011 AG67 21/07/2004 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
326075 2011 AV72 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326076 2011 AC74 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
326077 2011 AA75 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
326078 2011 AA77 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326079 2011 AQ77 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
326080 2011 BV2 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
326081 2011 BD4 15/11/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
326082 2011 BC5 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326083 2011 BV8 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
326084 2011 BJ28 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
326085 2011 BC34 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326086 2011 BR52 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326087 2011 BM60 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
326088 2011 BV70 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326089 2011 BO79 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326090 2011 BR83 22/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326091 2011 BA85 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
326092 2011 BA86 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326093 2011 BZ88 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
326094 2011 BO96 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326095 2011 BM98 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326096 2011 BC101 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
326097 2011 BF101 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326098 2011 BJ101 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326099 2011 BR103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
326100 2011 BQ115 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL