Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/326101–326200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326101 2011 BN119 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
326102 2011 BG145 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
326103 2011 BF151 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326104 2011 CQ32 12/08/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
326105 2011 CY33 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326106 2011 CG34 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
326107 2011 CU39 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
326108 2011 CK66 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326109 2011 EM18 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
326110 2011 EH21 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326111 2011 GG61 09/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326112 2011 QB76 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
326113 2011 UG108 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326114 2011 UW131 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326115 2011 UF224 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326116 2011 UU308 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
326117 2011 UW313 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
326118 2011 UR379 12/12/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
326119 2011 WH45 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
326120 2011 WP119 01/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326121 2011 WU126 28/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
326122 2011 YA17 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326123 2011 YH32 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
326124 2011 YZ53 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
326125 2011 YY61 08/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
326126 2011 YW63 21/02/2007 Antares ARO 3,5 km MPC · JPL
326127 2011 YS74 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
326128 2011 YL75 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326129 2012 AM14 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
326130 2012 AU17 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
326131 2012 AM19 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
326132 2012 BR9 02/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
326133 2012 BF10 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326134 2012 BZ20 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
326135 2012 BV23 01/10/2008 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
326136 2012 BG24 04/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
326137 2012 BN24 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326138 2012 BW24 13/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
326139 2012 BE25 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
326140 2012 BF28 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
326141 2012 BG28 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326142 2012 BW47 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
326143 2012 BK53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
326144 2012 BO53 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
326145 2012 BP53 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326146 2012 BS53 10/10/2002 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
326147 2012 BA54 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
326148 2012 BR54 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
326149 2012 BU55 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
326150 2012 BX55 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
326151 2012 BY56 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
326152 2012 BM58 17/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326153 2012 BE67 29/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
326154 2012 BK69 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
326155 2012 BK72 28/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
326156 2012 BK75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326157 2012 BE76 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326158 2012 BN78 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326159 2012 BK87 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
326160 2012 BB88 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
326161 2012 BE88 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326162 2012 BJ91 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
326163 2012 BR91 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326164 Miketoomey 2012 BJ94 24/05/2001 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,8 km MPC · JPL
326165 2012 BH99 20/02/1998 Caussols ODAS 850 m MPC · JPL
326166 2012 BC101 19/11/2003 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
326167 2012 BD102 05/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
326168 2012 BK111 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
326169 2012 BT111 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326170 2012 BV111 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
326171 2012 BS112 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
326172 2012 BV112 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
326173 2012 BC115 14/02/2001 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
326174 2012 BL117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326175 2012 BL119 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
326176 2012 BX121 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
326177 2012 BF125 19/11/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
326178 2012 BK126 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
326179 2012 BR127 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
326180 2012 BY131 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326181 2012 BE132 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
326182 2012 BF132 18/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
326183 2012 BB134 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
326184 2012 BU134 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326185 2012 BN139 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
326186 2012 CO 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326187 2012 CO1 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326188 2012 CV1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
326189 2012 CB3 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
326190 2012 CE5 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326191 2012 CK7 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326192 2012 CH8 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
326193 2012 CN8 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326194 2012 CB9 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
326195 2012 CA12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
326196 2012 CD13 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
326197 2012 CX13 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326198 2012 CN14 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
326199 2012 CH15 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
326200 2012 CR15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL