Danh sách tiểu hành tinh/31601–31700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31601 1999 GF 03/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
31602 1999 GG 03/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,1 km MPC · JPL
31603 1999 GQ3 10/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
31604 1999 GH4 13/04/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,5 km MPC · JPL
31605 Braschi 1999 GM4 10/04/1999 Montelupo M. Tombelli, A. Boattini 8,8 km MPC · JPL
31606 1999 GX4 13/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
31607 1999 GQ5 15/04/1999 Gekko T. Kagawa 4,3 km MPC · JPL
31608 1999 GR5 12/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
31609 1999 GT5 15/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
31610 1999 GC6 14/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 7,3 km MPC · JPL
31611 1999 GF6 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
31612 1999 GG6 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
31613 1999 GO8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
31614 1999 GV10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
31615 1999 GF16 09/04/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
31616 1999 GM17 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31617 Meeraradha 1999 GP17 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31618 Tharakan 1999 GE18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31619 Jodietinker 1999 GU18 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31620 1999 GB19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31621 1999 GH19 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31622 1999 GL19 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31623 1999 GK20 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31624 1999 GP20 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31625 1999 GR20 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31626 1999 GV20 15/04/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31627 Ulmera 1999 GW20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31628 Vorperian 1999 GG23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31629 1999 GK23 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31630 Jennywang 1999 GN23 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31631 Abbywilliams 1999 GL28 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31632 Stephaying 1999 GM28 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31633 Almonte 1999 GH30 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31634 1999 GG31 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
31635 Anandarao 1999 GW31 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31636 1999 GB32 07/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
31637 Bhimaraju 1999 GF32 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31638 1999 GL32 07/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31639 Bodoni 1999 GC34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31640 Johncaven 1999 GH34 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31641 Cevasco 1999 GW34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31642 Soyounchoi 1999 GX36 14/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31643 Natashachugh 1999 GE41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31644 1999 GY41 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31645 1999 GJ42 12/04/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31646 1999 GQ44 12/04/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31647 1999 GY51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
31648 Pedrosada 1999 GL53 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
31649 1999 GL55 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
31650 Frýdek-Místek 1999 HW 18/04/1999 Ondřejov P. Pravec 8,8 km MPC · JPL
31651 1999 HH2 19/04/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,6 km MPC · JPL
31652 1999 HS2 21/04/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
31653 1999 HH4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
31654 1999 HJ5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
31655 Averyclowes 1999 HG7 17/04/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31656 1999 HL8 16/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31657 1999 HN8 16/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31658 1999 HU8 17/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31659 1999 HT10 17/04/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
31660 Maximiliandu 1999 HY10 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31661 Eggebraaten 1999 HJ11 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31662 1999 HP11 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
31663 1999 JG2 08/05/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
31664 Randiiwessen 1999 JR2 08/05/1999 Farpoint G. Hug 5,5 km MPC · JPL
31665 Veblen 1999 JZ2 10/05/1999 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
31666 1999 JK3 08/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
31667 1999 JL3 08/05/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31668 1999 JX3 06/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 8,8 km MPC · JPL
31669 1999 JT6 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31670 1999 JL7 08/05/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
31671 Masatoshi 1999 JY7 13/05/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 6,3 km MPC · JPL
31672 1999 JB8 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31673 1999 JZ8 07/05/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
31674 1999 JD9 07/05/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
31675 1999 JO10 08/05/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
31676 1999 JN16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31677 Audreyglende 1999 JQ18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31678 1999 JX18 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31679 Glenngrimmett 1999 JJ19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31680 Josephuitt 1999 JK19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31681 1999 JH21 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31682 Kinsey 1999 JU21 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31683 1999 JJ22 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31684 Lindsay 1999 JS22 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
31685 1999 JB25 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31686 1999 JL26 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31687 1999 JP26 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31688 Bryantliu 1999 JT27 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31689 Sebmellen 1999 JW27 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31690 Nayamenezes 1999 JK28 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31691 1999 JO30 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31692 1999 JQ31 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31693 1999 JC32 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31694 1999 JO32 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31695 1999 JQ32 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31696 Rohitmital 1999 JF33 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31697 Isaiahoneal 1999 JG33 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
31698 Nikolaiortiz 1999 JL33 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31699 1999 JA36 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31700 Naperez 1999 JB40 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL