Danh sách tiểu hành tinh/325001–325100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325001 2008 BH29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
325002 2008 BL31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325003 2008 BW34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325004 2008 BQ37 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325005 2008 BT38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
325006 2008 BO42 31/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325007 2008 BQ43 30/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
325008 2008 BX44 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325009 2008 BM45 31/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325010 2008 BG47 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325011 2008 BU49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325012 2008 BN52 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325013 2008 BU52 31/01/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
325014 2008 CX5 07/02/2008 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
325015 2008 CF11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
325016 2008 CZ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325017 2008 CO17 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325018 2008 CV18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
325019 2008 CR19 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
325020 2008 CA21 08/02/2008 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
325021 2008 CC24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325022 2008 CX24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325023 2008 CQ26 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325024 2008 CP33 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325025 2008 CN34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325026 2008 CR36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325027 2008 CX39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325028 2008 CJ42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
325029 2008 CK48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325030 2008 CQ49 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325031 2008 CT61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325032 2008 CJ72 08/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
325033 2008 CP74 09/02/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
325034 2008 CB75 10/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
325035 2008 CP91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325036 2008 CE95 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325037 2008 CN96 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
325038 2008 CL103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325039 2008 CC106 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325040 2008 CN107 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325041 2008 CZ108 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325042 2008 CL124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
325043 2008 CL126 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
325044 2008 CK130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
325045 2008 CW136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
325046 2008 CC137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325047 2008 CV137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325048 2008 CM140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325049 2008 CN152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325050 2008 CV154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325051 2008 CL159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325052 2008 CV177 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
325053 2008 CV178 06/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
325054 2008 CV179 07/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325055 2008 CV189 10/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
325056 2008 CV190 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
325057 2008 CF191 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325058 2008 CY192 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325059 2008 CT199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325060 2008 CF200 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325061 2008 CG202 06/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
325062 2008 CL203 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325063 2008 CM208 06/02/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
325064 2008 CW208 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
325065 2008 CJ209 09/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
325066 2008 CN209 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325067 2008 CS213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325068 2008 CX213 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325069 2008 CC214 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
325070 2008 CO215 13/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
325071 2008 DF 12/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325072 2008 DD1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325073 2008 DV1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325074 2008 DL2 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
325075 2008 DQ2 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325076 2008 DT3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
325077 2008 DZ5 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
325078 2008 DR6 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325079 2008 DF7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325080 2008 DH8 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
325081 2008 DB13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325082 2008 DZ13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325083 2008 DO25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
325084 2008 DX30 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
325085 2008 DJ34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325086 2008 DA36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
325087 2008 DC37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325088 2008 DO43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
325089 2008 DS43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325090 2008 DU45 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325091 2008 DE53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325092 2008 DX53 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325093 2008 DB54 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
325094 2008 DE64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
325095 2008 DA68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325096 2008 DN73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325097 2008 DJ78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
325098 2008 DQ81 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
325099 2008 DG82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
325100 2008 DP85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL