Danh sách tiểu hành tinh/325901–326000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325901 2010 UG55 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325902 2010 UU55 18/09/2001 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
325903 2010 UB56 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
325904 2010 UG56 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325905 2010 UP57 21/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
325906 2010 UR59 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325907 2010 UX61 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
325908 2010 UE67 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
325909 2010 US73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325910 2010 UL74 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325911 2010 UE76 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325912 2010 UD77 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325913 2010 UW77 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325914 2010 UD80 21/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
325915 2010 UT84 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
325916 2010 UK90 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325917 2010 UC94 15/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
325918 2010 UF94 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
325919 2010 UL94 24/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
325920 2010 UM94 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325921 2010 UP96 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325922 2010 UT99 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
325923 2010 UR100 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325924 2010 UE102 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
325925 2010 UU103 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
325926 2010 VE6 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325927 2010 VB13 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325928 2010 VQ13 16/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
325929 2010 VB17 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325930 2010 VM17 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325931 2010 VD18 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325932 2010 VK20 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325933 2010 VJ25 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
325934 2010 VE29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325935 2010 VJ29 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325936 2010 VL31 19/09/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
325937 2010 VF33 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
325938 2010 VG33 11/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
325939 2010 VV38 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325940 2010 VF45 23/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
325941 2010 VX48 02/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
325942 2010 VK54 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
325943 2010 VZ54 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325944 2010 VT56 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
325945 2010 VR57 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
325946 2010 VB63 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
325947 2010 VS67 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325948 2010 VO69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325949 2010 VP79 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325950 2010 VB80 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325951 2010 VC83 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325952 2010 VM86 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
325953 2010 VJ90 07/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
325954 2010 VS92 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325955 2010 VE93 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325956 2010 VJ95 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325957 2010 VO97 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325958 2010 VJ99 19/03/2006 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
325959 2010 VX101 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325960 2010 VX103 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
325961 2010 VS105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325962 2010 VU105 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
325963 2010 VL108 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325964 2010 VN109 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
325965 2010 VK120 06/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
325966 2010 VE126 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325967 2010 VT126 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
325968 2010 VO128 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
325969 2010 VN133 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325970 2010 VN135 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325971 2010 VX143 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325972 2010 VX157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325973 Cardinal 2010 VJ159 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
325974 2010 VS160 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325975 2010 VC162 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325976 2010 VF162 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325977 2010 VP162 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325978 2010 VR162 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325979 2010 VY162 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325980 2010 VK166 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
325981 2010 VX168 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325982 2010 VX172 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
325983 2010 VF174 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325984 2010 VB177 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
325985 2010 VK177 07/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
325986 2010 VL178 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325987 2010 VY178 11/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
325988 2010 VU181 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325989 2010 VE186 28/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
325990 2010 VQ188 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
325991 2010 VM191 05/10/2004 Three Buttes G. R. Jones 2,7 km MPC · JPL
325992 2010 VX192 03/11/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
325993 2010 VJ195 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325994 2010 VT195 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325995 2010 VO200 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
325996 2010 WH2 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
325997 2010 WK3 06/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
325998 2010 WE5 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325999 2010 WN7 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
326000 2010 WN8 24/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also