Danh sách tiểu hành tinh/324901–325000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324901 2007 VJ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324902 2007 VS157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
324903 2007 VU183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324904 2007 VU192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
324905 2007 VD207 09/11/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
324906 2007 VP211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324907 2007 VV216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324908 2007 VL231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324909 2007 VP236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
324910 2007 VX237 12/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324911 2007 VP244 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
324912 2007 VZ244 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
324913 2007 VN247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324914 2007 VB252 12/11/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
324915 2007 VV289 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324916 2007 VZ290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
324917 2007 VW292 15/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324918 2007 VW308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324919 2007 VC309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324920 2007 VF311 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324921 2007 VW320 02/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324922 2007 VS326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324923 2007 VB331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324924 2007 VR333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
324925 Vivantdenon 2007 WO1 17/11/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 820 m MPC · JPL
324926 2007 WW1 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
324927 2007 WL7 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
324928 2007 WC11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324929 2007 WE21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
324930 2007 WJ32 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
324931 2007 WF56 30/11/2007 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
324932 2007 XC1 02/12/2007 Lulin LUSS 720 m MPC · JPL
324933 2007 XU15 08/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
324934 2007 XZ20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
324935 2007 XC21 13/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
324936 2007 XP23 09/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 720 m MPC · JPL
324937 2007 XV34 13/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
324938 2007 XG37 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324939 2007 XG40 13/12/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
324940 2007 XE46 15/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324941 2007 XR49 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
324942 2007 XW53 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
324943 2007 XM56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
324944 2007 XQ58 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
324945 2007 YL6 12/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
324946 2007 YU8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324947 2007 YY13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324948 2007 YT26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324949 2007 YQ28 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324950 2007 YH30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324951 2007 YW30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324952 2007 YR43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324953 2007 YC44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324954 2007 YL53 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324955 2007 YE54 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324956 2007 YY54 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324957 2007 YG57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324958 2007 YW62 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
324959 2007 YN66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324960 2007 YT72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324961 2007 YV72 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
324962 2007 YQ73 30/12/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
324963 2007 YT74 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324964 2008 AY3 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324965 2008 AQ4 04/01/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
324966 2008 AM7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
324967 2008 AC15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
324968 2008 AY19 10/01/2008 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
324969 2008 AV20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
324970 2008 AF27 10/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324971 2008 AJ30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
324972 2008 AJ32 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
324973 2008 AE37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
324974 2008 AM43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324975 2008 AA46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324976 2008 AH56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324977 2008 AH58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
324978 2008 AW64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
324979 2008 AJ71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324980 2008 AS75 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324981 2008 AB88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324982 2008 AL96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324983 2008 AR98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324984 2008 AJ107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324985 2008 AQ114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
324986 2008 AQ136 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324987 2008 AB137 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324988 2008 BA7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324989 2008 BJ7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324990 2008 BW9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324991 2008 BD10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324992 2008 BA13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324993 2008 BQ13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
324994 2008 BV14 28/01/2008 Altschwendt W. Ries 620 m MPC · JPL
324995 2008 BA15 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
324996 2008 BW15 28/01/2008 Lulin LUSS 900 m MPC · JPL
324997 2008 BF18 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
324998 2008 BA26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324999 2008 BX27 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
325000 2008 BL28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also