Danh sách tiểu hành tinh/325801–325900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325801 2010 RE81 10/09/2010 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
325802 2010 RO81 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
325803 2010 RH93 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
325804 2010 RS100 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325805 2010 RG101 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325806 2010 RT103 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325807 2010 RE105 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
325808 2010 RZ105 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
325809 2010 RY111 04/04/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
325810 2010 RE112 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325811 2010 RG115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
325812 Zouchenglu 2010 RT115 03/01/2008 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
325813 2010 RF120 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
325814 2010 RK120 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
325815 2010 RS125 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
325816 2010 RH130 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325817 2010 RX143 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325818 2010 RP145 24/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325819 2010 RF149 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
325820 2010 RA154 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325821 2010 RM156 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
325822 2010 RM164 28/08/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
325823 2010 RA171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325824 2010 RP173 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
325825 2010 RH174 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325826 2010 RZ174 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
325827 2010 SL3 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
325828 2010 SY9 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
325829 2010 SM10 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325830 2010 SN15 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325831 2010 SF18 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
325832 2010 SN22 03/12/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
325833 2010 SU29 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
325834 2010 SV29 29/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
325835 2010 SK37 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325836 2010 SP38 23/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
325837 2010 SC39 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
325838 2010 SJ40 28/08/2003 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
325839 2010 TX1 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325840 2010 TJ14 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325841 2010 TO24 04/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
325842 2010 TN25 24/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325843 2010 TV27 19/10/2003 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
325844 2010 TN30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325845 2010 TL31 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
325846 2010 TW32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325847 2010 TQ35 10/03/2004 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
325848 2010 TR37 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325849 2010 TC38 26/08/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
325850 2010 TA50 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
325851 2010 TU52 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325852 2010 TO53 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
325853 2010 TS57 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
325854 2010 TM79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
325855 2010 TP82 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
325856 2010 TL84 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
325857 2010 TB85 06/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325858 2010 TY85 16/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
325859 2010 TB86 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
325860 2010 TR94 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
325861 2010 TQ114 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
325862 2010 TB117 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325863 2010 TZ118 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325864 2010 TA119 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
325865 2010 TE122 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
325866 2010 TB123 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
325867 2010 TB142 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
325868 2010 TN147 22/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
325869 2010 TQ149 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
325870 2010 TR149 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325871 2010 TA150 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325872 2010 TN153 05/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
325873 2010 TM158 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
325874 2010 TG164 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
325875 2010 TJ165 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
325876 2010 TO166 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325877 2010 TJ168 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
325878 2010 TF169 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
325879 2010 TK171 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
325880 2010 TT172 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325881 2010 TZ175 23/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
325882 2010 TT176 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
325883 2010 TO178 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
325884 2010 TA182 02/10/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
325885 2010 UO9 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325886 2010 UA10 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325887 2010 UK12 21/02/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
325888 2010 UC13 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325889 2010 UL13 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
325890 2010 UP14 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
325891 2010 UC15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325892 2010 UD16 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
325893 2010 UL26 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
325894 2010 UO27 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325895 2010 UD29 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325896 2010 UF29 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
325897 2010 UX30 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325898 2010 UK33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
325899 2010 UZ45 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325900 2010 UJ54 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL