Danh sách tiểu hành tinh/31501–31600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31501 Williamhang 1999 CJ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31502 Hellerstein 1999 CQ68 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31503 Jessicahong 1999 CH72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31504 Jaisonjain 1999 CF73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31505 1999 CE74 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31506 1999 CZ76 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31507 Williamjin 1999 CX81 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31508 Kanevsky 1999 CK84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31509 1999 CT84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31510 Saumya 1999 CQ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31511 Jessicakim 1999 CL87 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31512 Koyyalagunta 1999 CF91 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31513 Lafazan 1999 CV92 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31514 1999 CL101 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31515 1999 CN101 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31516 Leibowitz 1999 CX101 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31517 Mahoui 1999 CW102 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31518 1999 CG103 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31519 Mimamarquez 1999 CS103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31520 1999 CB105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31521 1999 CT106 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31522 McCutchen 1999 CE109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
31523 Jessemichel 1999 CZ110 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31524 1999 CE112 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
31525 Nickmiller 1999 CO116 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31526 1999 CW124 11/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31527 1999 CM126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31528 1999 CU126 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
31529 1999 CW127 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31530 1999 CQ128 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31531 ARRL 1999 CQ137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
31532 1999 CZ146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
31533 1999 CV148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31534 1999 CE149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
31535 1999 CE150 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
31536 1999 CX150 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
31537 1999 DZ 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31538 1999 DM1 17/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31539 1999 DQ1 18/02/1999 Haleakala NEAT 21 km MPC · JPL
31540 1999 DK2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
31541 1999 DC3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
31542 1999 DR3 20/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 12 km MPC · JPL
31543 1999 DM5 17/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31544 1999 DZ5 17/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31545 1999 DN6 20/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31546 1999 DP6 20/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31547 1999 DT6 20/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31548 1999 DV6 20/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
31549 1999 DY6 23/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31550 1999 DT7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
31551 1999 DV7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
31552 1999 EJ 07/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
31553 1999 EG2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
31554 1999 EJ2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
31555 Wheeler 1999 EV2 07/03/1999 Gnosca S. Sposetti 2,2 km MPC · JPL
31556 Shatner 1999 EP5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,0 km MPC · JPL
31557 Holleybakich 1999 EX5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,3 km MPC · JPL
31558 1999 EE6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
31559 Alonmillet 1999 ED12 15/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31560 1999 EQ14 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
31561 1999 FT5 21/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,1 km MPC · JPL
31562 1999 FU6 19/03/1999 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
31563 1999 FW8 19/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
31564 1999 FF9 20/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
31565 1999 FO9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
31566 1999 FF10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
31567 1999 FG10 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
31568 1999 FQ14 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
31569 Adriansonka 1999 FL18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
31570 1999 FG19 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
31571 1999 FY20 25/03/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
31572 1999 FM22 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31573 Mohanty 1999 FS23 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31574 Moshova 1999 FB25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31575 Nikhilmurthy 1999 FA26 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
31576 Nandigala 1999 FF26 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31577 1999 FO27 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31578 1999 FM29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31579 1999 FX29 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31580 Bridgetoei 1999 FH30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31581 Onnink 1999 FL30 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31582 Miraeparker 1999 FO30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31583 1999 FP30 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31584 Emaparker 1999 FG31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31585 1999 FJ31 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31586 1999 FA32 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31587 1999 FQ32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
31588 Harrypaul 1999 FT33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31589 1999 FX33 19/03/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31590 1999 FS34 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31591 1999 FD35 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31592 Jacobplaut 1999 FG36 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31593 Romapradhan 1999 FG39 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31594 Drewprevost 1999 FH41 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31595 Noahpritt 1999 FS45 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31596 Ragavender 1999 FL46 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31597 Allisonmarie 1999 FP47 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31598 Danielrudin 1999 FQ48 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31599 Chloesherry 1999 FE49 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31600 Somasundaram 1999 FJ51 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL