Danh sách tiểu hành tinh/324001–324100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324001 2005 UB274 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
324002 2005 UL288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324003 2005 UV288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324004 2005 UL290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324005 2005 UU291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324006 2005 UK296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324007 2005 UL299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324008 2005 UG302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
324009 2005 UO303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324010 2005 UB309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324011 2005 UV309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324012 2005 UO312 29/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
324013 2005 UO313 27/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
324014 2005 UZ324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324015 2005 UW330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324016 2005 UV348 23/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
324017 2005 UT349 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
324018 2005 UE352 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
324019 2005 UW368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324020 2005 UF376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324021 2005 UB378 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324022 2005 UH381 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324023 2005 UO383 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324024 2005 UV389 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324025 2005 UB402 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324026 2005 UB405 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324027 2005 UF414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324028 2005 UM422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324029 2005 UY428 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
324030 2005 UJ432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324031 2005 UN436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324032 2005 UW438 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
324033 2005 UD440 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
324034 2005 UA442 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
324035 2005 US442 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324036 2005 UZ446 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
324037 2005 UN455 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
324038 2005 UM479 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324039 2005 UE480 30/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
324040 2005 UX481 20/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
324041 2005 UK495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
324042 2005 UZ495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
324043 2005 UZ511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324044 2005 US516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
324045 2005 UO525 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324046 2005 UJ527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324047 2005 VZ 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
324048 2005 VR2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324049 2005 VA26 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324050 2005 VB28 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324051 2005 VZ29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324052 2005 VD31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324053 2005 VS42 04/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324054 2005 VA53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324055 2005 VZ53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324056 2005 VU56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324057 2005 VG58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324058 2005 VH59 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324059 2005 VX60 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324060 2005 VC61 05/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
324061 2005 VM61 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324062 2005 VF63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324063 2005 VK66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324064 2005 VT77 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324065 2005 VB87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324066 2005 VL97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324067 2005 VM97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
324068 2005 VY123 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324069 2005 VC124 05/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324070 2005 WK1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
324071 2005 WA26 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324072 2005 WL26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324073 2005 WA27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324074 2005 WX30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324075 2005 WH43 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324076 2005 WR49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324077 2005 WU58 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
324078 2005 WZ67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324079 2005 WD75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324080 2005 WP75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324081 2005 WL87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324082 2005 WJ90 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
324083 2005 WW94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324084 2005 WY100 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324085 2005 WJ102 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324086 2005 WU102 25/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324087 2005 WS114 28/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
324088 2005 WJ121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324089 2005 WC122 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324090 2005 WR123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324091 2005 WQ125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324092 2005 WX140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324093 2005 WB142 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324094 2005 WY144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324095 2005 WB153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324096 2005 WT153 29/11/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
324097 2005 WX162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
324098 2005 WJ164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324099 2005 WR187 29/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324100 2005 WD195 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL