Danh sách tiểu hành tinh/324801–324900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324801 2007 HO45 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324802 2007 HW45 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
324803 2007 HY46 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
324804 2007 HL48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324805 2007 HH49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324806 2007 HN49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324807 2007 HL50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324808 2007 HE53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
324809 2007 HB57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324810 2007 HT59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324811 2007 HW59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324812 2007 HY59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324813 2007 HY64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324814 2007 HO66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
324815 2007 HU67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324816 2007 HD71 20/04/2007 Lulin LUSS 4,4 km MPC · JPL
324817 2007 HZ75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324818 2007 HU80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324819 2007 HZ80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324820 2007 HB81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
324821 2007 HR81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324822 2007 HQ84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324823 2007 HL86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
324824 2007 HE87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324825 2007 HY90 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324826 2007 HV91 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324827 2007 HL96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324828 2007 HM96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324829 2007 HC97 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
324830 2007 HU97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324831 2007 JU1 07/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
324832 2007 JG3 05/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
324833 2007 JQ3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324834 2007 JN9 09/05/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
324835 2007 JB10 11/05/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324836 2007 JD12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324837 2007 JP12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
324838 2007 JB13 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324839 2007 JZ36 09/05/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
324840 2007 JZ42 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324841 2007 JC43 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
324842 2007 JG44 12/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,9 km MPC · JPL
324843 2007 KM 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324844 2007 KW3 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324845 2007 KD4 23/05/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
324846 2007 KY5 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324847 2007 LS1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324848 2007 LW5 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324849 2007 LN6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324850 2007 LS6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324851 2007 LU7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
324852 2007 LZ7 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324853 2007 LO8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324854 2007 LD27 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324855 2007 LH28 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324856 2007 LL33 06/06/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
324857 2007 LG34 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324858 2007 LB37 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
324859 2007 MS4 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324860 2007 RO227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
324861 2007 RM290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324862 2007 RU301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
324863 2007 TC6 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 730 m MPC · JPL
324864 2007 TW66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 620 m MPC · JPL
324865 2007 TQ119 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
324866 2007 TZ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324867 2007 TX142 15/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 770 m MPC · JPL
324868 2007 TX171 13/10/2007 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
324869 2007 TN211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324870 2007 TU218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324871 2007 TT231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324872 2007 TT232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324873 2007 TV272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324874 2007 TD275 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324875 2007 TW293 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
324876 2007 TK318 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
324877 2007 TZ362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
324878 2007 TU373 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
324879 2007 TN380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
324880 2007 TT392 15/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324881 2007 TP398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
324882 2007 TG442 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324883 2007 UH14 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324884 2007 UG25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324885 2007 UD38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324886 2007 UE44 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324887 2007 UN65 31/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324888 2007 UN71 30/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324889 2007 UN101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
324890 2007 UK132 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
324891 2007 UP139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324892 2007 VD15 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324893 2007 VJ52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324894 2007 VP54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324895 2007 VW95 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 840 m MPC · JPL
324896 2007 VL103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324897 2007 VO110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
324898 2007 VJ122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324899 2007 VU126 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
324900 2007 VG141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL