Danh sách tiểu hành tinh/324301–324400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324301 2006 DG98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324302 2006 DT101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324303 2006 DK111 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324304 2006 DP118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324305 2006 DL123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324306 2006 DD132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324307 2006 DR141 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324308 2006 DG153 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324309 2006 DV181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324310 2006 DQ184 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324311 2006 DR187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324312 2006 DZ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324313 2006 DA195 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324314 2006 DF196 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
324315 2006 DR198 27/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324316 2006 DZ199 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
324317 2006 EP52 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324318 2006 FY11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324319 2006 GG20 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
324320 2006 GS48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
324321 2006 HS50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
324322 2006 HB62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324323 2006 HL90 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324324 2006 HP92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
324325 2006 HZ144 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 750 m MPC · JPL
324326 2006 HL147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
324327 2006 JB72 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,7 km MPC · JPL
324328 2006 KM61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324329 2006 KU71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324330 2006 OG1 18/07/2006 Lulin Observatory LUSS 900 m MPC · JPL
324331 2006 OE12 21/07/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
324332 2006 OR12 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
324333 2006 OW16 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324334 2006 PO 05/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 610 m MPC · JPL
324335 2006 PG5 12/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
324336 2006 PC11 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
324337 2006 PV13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
324338 2006 PZ14 15/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
324339 2006 PO16 15/08/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
324340 2006 PB21 15/08/2006 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
324341 2006 PN26 15/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
324342 2006 PB27 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324343 2006 QV2 17/08/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
324344 2006 QH10 19/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
324345 2006 QZ11 16/08/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
324346 2006 QQ16 17/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
324347 2006 QR18 17/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
324348 2006 QW24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
324349 2006 QQ31 17/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
324350 2006 QZ33 24/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
324351 2006 QY35 17/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
324352 2006 QC38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
324353 2006 QR55 22/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
324354 2006 QJ57 25/08/2006 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
324355 2006 QA61 21/08/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
324356 2006 QU80 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324357 2006 QB81 24/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
324358 2006 QB100 24/08/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
324359 2006 QL106 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
324360 2006 QG108 28/08/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
324361 2006 QV114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
324362 2006 QE116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
324363 2006 QF116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
324364 2006 QO121 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324365 2006 QD129 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
324366 2006 QC134 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
324367 2006 QY139 18/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
324368 2006 QZ165 29/08/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
324369 2006 QF166 29/08/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
324370 2006 QV167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
324371 2006 QH183 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
324372 2006 RW2 12/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
324373 2006 RA4 12/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
324374 2006 RE9 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324375 2006 RN11 12/09/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
324376 2006 RY17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324377 2006 RZ27 14/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
324378 2006 RO33 11/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
324379 2006 RY35 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324380 2006 RW37 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324381 2006 RB53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324382 2006 RH59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324383 2006 RS78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
324384 2006 RJ88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
324385 2006 RN90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324386 2006 RL95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
324387 2006 RR96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324388 2006 RH112 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 660 m MPC · JPL
324389 2006 SV3 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
324390 2006 SM18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324391 2006 SD21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
324392 2006 SO22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
324393 2006 SD31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
324394 2006 SH36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
324395 2006 SB43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324396 2006 SR53 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324397 2006 SP55 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324398 2006 SX88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
324399 2006 SU91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324400 2006 SQ108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL