Danh sách tiểu hành tinh/323301–323400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323301 2003 UG23 22/10/2003 Kvistaberg UDAS 920 m MPC · JPL
323302 2003 UF29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 900 m MPC · JPL
323303 2003 UZ34 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
323304 2003 UA35 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323305 2003 UE62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
323306 2003 UU72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
323307 2003 UF81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
323308 2003 UH81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
323309 2003 UK95 18/10/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
323310 2003 UQ95 29/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
323311 2003 UZ95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
323312 2003 UT96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
323313 2003 US101 20/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323314 2003 UZ107 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
323315 2003 UF111 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323316 2003 UA112 20/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
323317 2003 UY114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
323318 2003 UE115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
323319 2003 US117 30/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
323320 2003 UB118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323321 2003 UZ131 19/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
323322 2003 UJ133 22/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
323323 2003 UD135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
323324 2003 UL135 21/10/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
323325 2003 UR141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
323326 2003 UZ150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
323327 2003 UK156 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
323328 2003 UJ164 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
323329 2003 UD167 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
323330 2003 UM172 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323331 2003 UC175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323332 2003 UJ178 21/10/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
323333 2003 UG185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
323334 2003 UW185 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
323335 2003 UD191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323336 2003 UL193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
323337 2003 UT203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323338 2003 UW212 23/10/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
323339 2003 UE219 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
323340 2003 UF222 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
323341 2003 UC233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
323342 2003 UK261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
323343 2003 US267 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323344 2003 UQ277 25/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
323345 2003 UM295 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
323346 2003 UP299 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
323347 2003 UH304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
323348 2003 UP325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
323349 2003 UM328 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
323350 2003 US331 18/10/2003 Apache Point SDSS 770 m MPC · JPL
323351 2003 UV332 18/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
323352 2003 UQ337 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323353 2003 UQ343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
323354 2003 UV360 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323355 2003 US362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323356 2003 UW373 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
323357 2003 UZ375 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
323358 2003 UX376 22/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
323359 2003 US377 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323360 2003 UU400 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
323361 2003 WQ3 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
323362 2003 WF6 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323363 2003 WB7 18/11/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
323364 2003 WD17 18/11/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
323365 2003 WF24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323366 2003 WA34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
323367 2003 WC60 18/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
323368 2003 WK65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
323369 2003 WA71 20/11/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
323370 2003 WH93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
323371 2003 WB102 21/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
323372 2003 WL109 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
323373 2003 WW110 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
323374 2003 WY116 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323375 2003 WX117 20/11/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
323376 2003 WG143 23/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
323377 2003 WY148 24/11/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
323378 2003 XG4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
323379 2003 XC29 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323380 2003 YY 17/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323381 2003 YB16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
323382 2003 YA31 18/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
323383 2003 YX58 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
323384 2003 YX59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
323385 2003 YQ69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
323386 2003 YU73 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323387 2003 YE74 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323388 2003 YS90 20/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
323389 2003 YG93 21/12/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
323390 2003 YL96 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
323391 2003 YV103 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
323392 2003 YZ105 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
323393 2003 YE116 27/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
323394 2003 YF116 27/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
323395 2003 YV135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
323396 2004 AE3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
323397 2004 AU12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323398 2004 AR20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
323399 2004 BZ 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
323400 2004 BH21 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL