Danh sách tiểu hành tinh/324201–324300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324201 2006 AB81 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324202 2006 AF85 06/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
324203 2006 AE89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324204 2006 AT91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
324205 2006 AC96 12/01/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
324206 2006 AW97 06/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324207 2006 AO102 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
324208 2006 AS103 07/01/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,7 km MPC · JPL
324209 2006 BQ2 20/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
324210 2006 BN10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324211 2006 BJ19 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324212 2006 BY23 23/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
324213 2006 BR27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324214 2006 BC31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324215 2006 BH33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
324216 2006 BM33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
324217 2006 BF39 24/01/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,4 km MPC · JPL
324218 2006 BO41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
324219 2006 BA44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
324220 2006 BP51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324221 2006 BM56 22/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
324222 2006 BK60 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324223 2006 BG61 22/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
324224 2006 BV68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324225 2006 BB71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324226 2006 BW78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324227 2006 BE93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
324228 2006 BR100 29/01/2006 Marly Naef Obs. 5,0 km MPC · JPL
324229 2006 BY100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324230 2006 BH108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324231 2006 BA111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324232 2006 BO113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324233 2006 BQ115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
324234 2006 BH119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324235 2006 BH121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324236 2006 BP121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324237 2006 BJ128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
324238 2006 BG131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324239 2006 BB135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324240 2006 BZ153 25/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
324241 2006 BJ155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
324242 2006 BA161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324243 2006 BC162 26/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
324244 2006 BJ162 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,1 km MPC · JPL
324245 2006 BR164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324246 2006 BJ169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
324247 2006 BW169 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324248 2006 BD172 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324249 2006 BG177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324250 2006 BX181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324251 2006 BC184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324252 2006 BT184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
324253 2006 BM185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324254 2006 BE189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324255 2006 BQ203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324256 2006 BZ210 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
324257 2006 BH211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324258 2006 BH212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324259 2006 BZ214 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
324260 2006 BT217 29/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
324261 2006 BQ226 30/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
324262 2006 BV226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324263 2006 BN232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324264 2006 BN239 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324265 2006 BO243 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324266 2006 BR262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324267 2006 BC265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324268 2006 BM274 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324269 2006 BT274 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324270 2006 BB275 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324271 2006 BG278 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324272 2006 BV278 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324273 2006 BS283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324274 2006 CT2 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324275 2006 CH10 04/02/2006 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
324276 2006 CF12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324277 2006 CA26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324278 2006 CQ37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
324279 2006 CE39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
324280 2006 CE45 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324281 2006 CV48 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
324282 2006 CU49 03/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
324283 2006 CM54 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324284 2006 CJ59 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
324285 2006 CG61 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
324286 2006 CA62 07/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
324287 2006 DO 20/02/2006 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
324288 2006 DV9 21/02/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
324289 2006 DE15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324290 2006 DG15 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
324291 2006 DV26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324292 2006 DK41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
324293 2006 DV45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
324294 2006 DY46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
324295 2006 DT55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
324296 2006 DL56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
324297 2006 DA57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
324298 2006 DC71 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
324299 2006 DC77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
324300 2006 DR84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL