Danh sách tiểu hành tinh/324401–324500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324401 2006 SZ122 19/09/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
324402 2006 SM150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324403 2006 SM151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324404 2006 SE155 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324405 2006 ST160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324406 2006 SP185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324407 2006 SB197 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324408 2006 SH200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324409 2006 SE202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324410 2006 SY216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324411 2006 SE217 28/09/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,1 km MPC · JPL
324412 2006 SL219 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324413 2006 SH242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324414 2006 SM247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324415 2006 ST265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324416 2006 SN280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
324417 2006 SS290 27/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 910 m MPC · JPL
324418 2006 SX305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
324419 2006 SE307 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324420 2006 SD315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324421 2006 SM320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324422 2006 SN320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324423 2006 SD323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324424 2006 SC325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
324425 2006 SZ350 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324426 2006 SX354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
324427 2006 SR358 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
324428 2006 SD360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324429 2006 SF372 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
324430 2006 SL393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
324431 2006 SY403 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324432 2006 SL408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324433 2006 SP408 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324434 2006 ST409 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
324435 2006 TA2 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324436 2006 TO8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324437 2006 TX21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324438 2006 TP29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324439 2006 TU30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324440 2006 TU33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
324441 2006 TB38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324442 2006 TY50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324443 2006 TJ54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324444 2006 TS69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
324445 2006 TW75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
324446 2006 TK79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324447 2006 TR82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324448 2006 TU93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324449 2006 TR101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324450 2006 TR102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324451 2006 TA107 11/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
324452 2006 TE124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324453 2006 TH124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324454 2006 TV124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324455 2006 UH1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,2 km MPC · JPL
324456 2006 UE8 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324457 2006 UH8 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
324458 2006 UR8 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
324459 2006 UZ9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324460 2006 UJ16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324461 2006 UP16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324462 2006 UJ20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
324463 2006 UR26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324464 2006 UW26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324465 2006 UB33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
324466 2006 UT42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324467 2006 UP43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324468 2006 UU53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324469 2006 UC55 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
324470 2006 UU69 16/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
324471 2006 UN73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324472 2006 UZ82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324473 2006 UC88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324474 2006 UZ89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324475 2006 UB92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324476 2006 US95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324477 2006 UU99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324478 2006 UQ100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324479 2006 UJ104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324480 2006 UN104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324481 2006 US108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324482 2006 UK133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
324483 2006 UL135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324484 2006 UO136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324485 2006 UA142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324486 2006 UY142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324487 2006 UL156 21/10/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
324488 2006 UD179 16/10/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
324489 2006 UD202 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324490 2006 UH208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324491 2006 UK210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324492 2006 US232 21/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
324493 2006 UO233 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324494 2006 UA235 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324495 2006 UD248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324496 2006 UV260 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324497 2006 UN271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
324498 2006 UM279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324499 2006 UG285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324500 2006 UJ285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL