Danh sách tiểu hành tinh/31401–31500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31401 1999 AK 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
31402 Negishi 1999 AR 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,5 km MPC · JPL
31403 1999 AV 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
31404 1999 AL1 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
31405 1999 AD2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
31406 1999 AA4 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
31407 1999 AP4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
31408 1999 AV4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31409 1999 AB5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
31410 1999 AY5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
31411 1999 AU9 10/01/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
31412 1999 AP20 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
31413 1999 AR21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31414 Rotarysusa 1999 AV22 14/01/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,8 km MPC · JPL
31415 1999 AK23 10/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
31416 Peteworden 1999 AX24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
31417 1999 AD32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31418 Sosaoyarzabal 1999 AJ34 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
31419 1999 AN37 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
31420 1999 BV 16/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
31421 1999 BZ 17/01/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
31422 1999 BE1 16/01/1999 High Point D. K. Chesney 2,1 km MPC · JPL
31423 1999 BR2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
31424 1999 BW2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
31425 1999 BF3 16/01/1999 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
31426 Davidlouapre 1999 BA5 19/01/1999 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
31427 1999 BS5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
31428 1999 BG6 20/01/1999 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
31429 Diegoazzaro 1999 BL7 21/01/1999 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
31430 1999 BX8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
31431 Cabibbo 1999 BP9 21/01/1999 Bologna San Vittore Obs. 5,7 km MPC · JPL
31432 1999 BY12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
31433 1999 BA13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
31434 1999 BQ13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
31435 Benhauck 1999 BH14 23/01/1999 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
31436 1999 BJ15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
31437 Verma 1999 BT19 16/01/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31438 Yasuhitohayashi 1999 BV19 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31439 Mieyamanaka 1999 BQ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31440 1999 BD26 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
31441 1999 BE28 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
31442 Stark 1999 CY1 07/02/1999 Jornada D. S. Dixon 3,6 km MPC · JPL
31443 1999 CL2 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
31444 1999 CW2 09/02/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
31445 1999 CS5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
31446 1999 CV5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
31447 1999 CB8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
31448 1999 CO8 13/02/1999 High Point D. K. Chesney 2,5 km MPC · JPL
31449 1999 CO9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
31450 Stevepreston 1999 CU9 14/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
31451 Joenickell 1999 CE10 09/02/1999 Grasslands J. McGaha 1,9 km MPC · JPL
31452 1999 CX12 14/02/1999 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
31453 Arnaudthiry 1999 CY12 14/02/1999 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
31454 1999 CH14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
31455 1999 CU14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
31456 1999 CV14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
31457 1999 CW14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
31458 Delrosso 1999 CG16 15/02/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 5,3 km MPC · JPL
31459 1999 CB17 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31460 Jongsowfei 1999 CV19 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31461 Shannonlee 1999 CK20 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31462 Brchnelova 1999 CW22 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31463 Michalgeci 1999 CC24 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31464 Liscinsky 1999 CM25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31465 Piyasiri 1999 CS26 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
31466 Abualhassan 1999 CU26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31467 1999 CG29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31468 Albastaki 1999 CE31 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31469 Aizawa 1999 CO31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31470 Alagappan 1999 CR33 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
31471 Sallyalbright 1999 CJ36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31472 1999 CT36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31473 Guangning 1999 CD37 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31474 Advaithanand 1999 CL37 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31475 Robbacchus 1999 CH42 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31476 Bocconcelli 1999 CK43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31477 Meenakshi 1999 CO43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31478 1999 CJ45 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31479 Botello 1999 CD47 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
31480 Jonahbutler 1999 CN47 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31481 1999 CX47 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31482 Caddell 1999 CK48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31483 Caulfield 1999 CR48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31484 1999 CC49 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
31485 1999 CM51 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
31486 1999 CR52 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31487 Parthchopra 1999 CH53 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31488 1999 CM53 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31489 Matthewchun 1999 CN53 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
31490 Swapnavdeka 1999 CB55 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31491 Demessie 1999 CF57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
31492 Jennarose 1999 CV57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31493 Fernando-Peiris 1999 CS58 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31494 Emmafreedman 1999 CP60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
31495 Sarahgalvin 1999 CR60 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31496 Glowacz 1999 CU60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31497 1999 CW61 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31498 1999 CX61 12/02/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31499 1999 CS64 12/02/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31500 Grutzik 1999 CK66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL