Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/31301–31400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31301 1998 FE92 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31302 1998 FT95 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31303 1998 FO99 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
31304 1998 FE103 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31305 1998 FL104 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31306 1998 FZ104 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31307 1998 FK105 31/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31308 1998 FK113 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
31309 1998 FJ116 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31310 1998 FP118 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
31311 1998 FX118 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31312 Fangerhai 1998 FY118 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31313 Kanwingyi 1998 FO119 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
31314 1998 FS120 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31315 1998 FS132 20/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31316 1998 GZ7 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
31317 1998 GL8 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31318 1998 GQ10 04/04/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
31319 Vespucci 1998 HD2 20/04/1998 Colleverde V. S. Casulli 13 km MPC · JPL
31320 1998 HX2 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31321 1998 HD3 21/04/1998 Kleť Kleť Obs. 8,6 km MPC · JPL
31322 1998 HS14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
31323 Lysá hora 1998 HC29 27/04/1998 Ondřejov P. Pravec 5,5 km MPC · JPL
31324 Jiřímrázek 1998 HR31 27/04/1998 Ondřejov L. Kotková 6,0 km MPC · JPL
31325 1998 HN33 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
31326 1998 HF34 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31327 1998 HM34 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31328 1998 HV47 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
31329 1998 HU57 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31330 1998 HB84 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31331 1998 HU92 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31332 1998 HC101 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31333 1998 HD101 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31334 1998 HW102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
31335 1998 HY124 23/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31336 Chenyuhsin 1998 HT129 19/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31337 1998 HA134 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31338 Lipperhey 1998 HX147 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
31339 1998 KY30 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31340 1998 KW53 23/05/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
31341 1998 KH55 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31342 1998 MU31 24/06/1998 Socorro LINEAR 47 km MPC · JPL
31343 1998 NT 12/07/1998 Burlington T. Handley 2,5 km MPC · JPL
31344 Agathon 1998 OM12 30/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 41 km MPC · JPL
31345 1998 PG 03/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
31346 1998 PB1 15/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
31347 1998 QV90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
31348 1998 QF92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
31349 Uria-Monzon 1998 SV 16/09/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
31350 1998 SF2 17/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
31351 1998 SD24 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
31352 1998 SP135 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
31353 1998 TE 02/10/1998 Gekko T. Kagawa 2,2 km MPC · JPL
31354 1998 TR3 14/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31355 1998 TT6 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
31356 1998 TN10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
31357 1998 UP20 28/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
31358 1998 UR23 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
31359 1998 UA28 29/10/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31360 Huangyihsuan 1998 VV14 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31361 1998 VQ29 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31362 1998 VU41 14/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
31363 Shulga 1998 VS44 14/11/ 1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
31364 1998 WM6 24/11/ 1998 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
31365 1998 WF7 23/11/ 1998 Oohira T. Urata 3,0 km MPC · JPL
31366 1998 WF8 25/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
31367 1998 WB9 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31368 1998 WW23 25/11/ 1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31369 1998 WX26 16/11/ 1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
31370 1998 XS3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
31371 1998 XN10 15/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
31372 1998 XN11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31373 1998 XN12 14/12/1998 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
31374 Hruskova 1998 XZ41 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
31375 Krystufek 1998 XP46 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
31376 Leobauersfeld 1998 XB48 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31377 Kleinwort 1998 XG50 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31378 Neidinger 1998 XZ50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31379 1998 XX51 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31380 Hegyesi 1998 XA73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
31381 1998 XW86 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
31382 1998 XN89 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31383 1998 XJ94 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31384 1998 XE96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 2,2 km MPC · JPL
31385 1998 XF96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,8 km MPC · JPL
31386 1998 YG1 16/12/1998 Gekko T. Kagawa 3,0 km MPC · JPL
31387 Lehoucq 1998 YA2 16/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
31388 1998 YL2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
31389 Alexkaplan 1998 YN2 17/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
31390 1998 YB4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
31391 1998 YA5 17/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
31392 1998 YJ5 20/12/1998 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
31393 1998 YG8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
31394 1998 YX9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,0 km MPC · JPL
31395 1998 YB11 18/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
31396 1998 YQ12 29/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
31397 1998 YR15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31398 1998 YU29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
31399 Susorney 1998 YF30 24/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
31400 Dakshdua 1998 YY31 16/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL