Danh sách tiểu hành tinh/32201–32300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32201 2000 OZ2 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
32202 2000 OA3 29/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 8,6 km MPC · JPL
32203 2000 OF3 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32204 2000 OL5 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32205 2000 OS5 24/07/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32206 2000 OM6 29/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32207 Mairepercy 2000 OQ7 28/07/2000 OCA-Anza M. Collins, M. Gahran 5,3 km MPC · JPL
32208 Johnpercy 2000 OR7 28/07/2000 OCA-Anza M. Collins, M. Gahran 6,8 km MPC · JPL
32209 2000 OW9 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
32210 2000 OD10 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32211 2000 OZ10 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32212 2000 OV11 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32213 Joshuachoe 2000 OE13 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32214 Colburn 2000 OV15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32215 2000 OG16 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32216 2000 OY17 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32217 Beverlyge 2000 OE18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32218 2000 OE19 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32219 2000 OU20 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32220 2000 OL21 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
32221 2000 OY22 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32222 Charlesvest 2000 OD23 23/07/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32223 2000 OE23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32224 2000 OK23 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
32225 2000 OL23 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
32226 Vikulgupta 2000 OQ23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
32227 2000 OM25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
32228 2000 OH26 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32229 Higashino 2000 OX26 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
32230 2000 OP27 23/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32231 2000 OT27 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32232 2000 OU27 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
32233 Georgehou 2000 OZ29 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32234 Jesslihuang 2000 OW31 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
32235 2000 OJ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32236 2000 OE35 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
32237 Jagadeesan 2000 OA37 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32238 2000 ON37 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
32239 2000 OB39 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32240 2000 OK39 30/07/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
32241 2000 ON39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32242 Jagota 2000 OE40 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
32243 2000 OU40 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
32244 2000 OK43 30/07/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32245 2000 OM43 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32246 2000 OQ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
32247 2000 OS43 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32248 2000 OV44 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
32249 2000 OM45 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
32250 Karthik 2000 OF46 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32251 2000 OH50 31/07/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
32252 2000 OJ51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32253 2000 OP51 30/07/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
32254 2000 OR51 30/07/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32255 2000 OT51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32256 2000 OL52 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32257 2000 OW52 31/07/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
32258 2000 OF53 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
32259 2000 OT53 30/07/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32260 Schult 2000 OG57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
32261 2000 OS58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32262 2000 OA60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
32263 Kusnierkiewicz 2000 OH69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
32264 Cathjesslai 2000 PC1 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
32265 2000 PJ1 01/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
32266 2000 PN1 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32267 Hermannweyl 2000 PS1 01/08/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
32268 2000 PX1 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
32269 2000 PB2 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32270 Inokuchihiroo 2000 PC4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,4 km MPC · JPL
32271 2000 PH4 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
32272 Hasegawayuya 2000 PV4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
32273 2000 PC6 05/08/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
32274 2000 PU10 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
32275 Limichael 2000 PS13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
32276 Allenliu 2000 PV14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32277 Helenliu 2000 PE15 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32278 Makaram 2000 PU15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32279 Marshall 2000 PX16 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32280 Rachelmashal 2000 PF17 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32281 Shreyamenon 2000 PP21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32282 Arnoldmong 2000 PS23 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
32283 2000 PD24 02/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
32284 2000 PH24 02/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32285 2000 PR24 03/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32286 2000 PS24 03/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
32287 2000 PF26 05/08/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
32288 Terui 2000 QN1 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,5 km MPC · JPL
32289 2000 QR4 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
32290 2000 QH5 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
32291 2000 QP8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 6,7 km MPC · JPL
32292 2000 QR8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,6 km MPC · JPL
32293 2000 QT8 24/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
32294 Zajonc 2000 QN9 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,1 km MPC · JPL
32295 Ravichandran 2000 QD10 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
32296 Aninsayana 2000 QY10 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
32297 2000 QN11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
32298 Kunalshroff 2000 QD12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
32299 Srinivas 2000 QD17 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
32300 Uwamanzunna 2000 QL20 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL