Danh sách tiểu hành tinh/322801–322900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322801 2001 RS13 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322802 2001 RS49 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322803 2001 RO50 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322804 2001 RA69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322805 2001 RR87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
322806 2001 RE113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322807 2001 RX123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322808 2001 RW136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322809 2001 RU149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
322810 2001 SX24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322811 2001 SL26 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322812 2001 SW43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322813 2001 SG55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322814 2001 SD62 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322815 2001 SM66 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322816 2001 SM84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322817 2001 SS89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322818 2001 SF95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322819 2001 SQ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322820 2001 SJ162 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322821 2001 SY200 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322822 2001 SK215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322823 2001 SQ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322824 2001 SN225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322825 2001 SN241 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322826 2001 ST255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322827 2001 SK269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322828 2001 SD294 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322829 2001 SO317 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322830 2001 SF334 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322831 2001 SE341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322832 2001 TU11 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322833 2001 TV19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322834 2001 TG48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
322835 2001 TZ53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322836 2001 TN63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322837 2001 TV68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322838 2001 TY81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322839 2001 TX86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322840 2001 TF93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322841 2001 TW95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322842 2001 TQ97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322843 2001 TE113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322844 2001 TJ124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
322845 2001 TR179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322846 2001 TC187 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322847 2001 TU187 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322848 2001 TC190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322849 2001 TZ230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
322850 2001 TM248 14/10/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
322851 2001 TO258 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322852 2001 UU31 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322853 2001 UG41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322854 2001 UT42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322855 2001 UL54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322856 2001 UZ78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322857 2001 UQ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322858 2001 UD90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322859 2001 UN97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322860 2001 UG105 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322861 2001 UH105 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322862 2001 UW125 23/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
322863 2001 UQ130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322864 2001 UU136 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322865 2001 UW142 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322866 2001 UN155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322867 2001 UM157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322868 2001 UP171 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322869 2001 UV192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322870 2001 UV200 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322871 2001 UL215 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322872 2001 UA217 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322873 2001 VX52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322874 2001 VB73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322875 2001 VO103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322876 2001 VD133 11/11/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
322877 2001 WU19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322878 2001 WR29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322879 2001 WG42 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322880 2001 WS65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322881 2001 WT99 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322882 2001 WQ103 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322883 2001 XA17 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322884 2001 XG36 13/12/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322885 2001 XO37 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322886 2001 XK45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322887 2001 XY70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
322888 2001 XK95 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322889 2001 XY109 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322890 2001 XL125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322891 2001 XT127 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322892 2001 XH146 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322893 2001 XJ150 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
322894 2001 XP178 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322895 2001 XC212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
322896 2001 XS239 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
322897 2001 YH3 16/12/2001 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,8 km MPC · JPL
322898 2001 YT9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322899 2001 YT57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
322900 2001 YE117 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL