Danh sách tiểu hành tinh/322901–323000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322901 2001 YU122 14/12/2001 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
322902 2001 YN147 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322903 2001 YU161 25/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322904 2002 AZ3 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322905 2002 AK8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322906 2002 AL15 06/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322907 2002 AS38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322908 2002 AQ44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322909 2002 AK99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322910 2002 AF147 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322911 2002 AF165 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322912 Jedlik 2002 AS204 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 710 m MPC · JPL
322913 2002 CM1 03/02/2002 Haleakala NEAT AMO 1,6 km MPC · JPL
322914 2002 CP135 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
322915 2002 CK152 10/02/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
322916 2002 CU153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322917 2002 CH154 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322918 2002 CX180 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322919 2002 CX206 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322920 2002 CM211 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322921 2002 CR217 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322922 2002 CK234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322923 2002 CB273 08/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
322924 2002 CP294 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
322925 2002 DL 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 3,1 km MPC · JPL
322926 2002 DS16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322927 2002 DH19 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322928 2002 ET6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
322929 2002 EG47 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322930 2002 ES87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322931 2002 EP93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322932 2002 EB124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322933 2002 EJ126 12/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322934 2002 EC127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
322935 2002 ER134 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322936 2002 EW160 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
322937 2002 GG 02/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322938 2002 GV8 12/04/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
322939 2002 GZ22 15/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322940 2002 GJ53 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
322941 2002 GE73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
322942 2002 GR75 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
322943 2002 GA105 10/04/2002 Terskol Terskol Obs. 5,3 km MPC · JPL
322944 2002 GJ114 11/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
322945 2002 GF137 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322946 2002 GB141 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322947 2002 GB148 13/04/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
322948 2002 GE164 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322949 2002 GF170 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322950 2002 GP184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
322951 2002 GT190 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
322952 2002 HE18 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
322953 2002 HP18 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322954 2002 JV10 07/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322955 2002 JT50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322956 2002 JT75 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322957 2002 JB88 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
322958 2002 JA89 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322959 2002 JL92 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322960 2002 JF117 04/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
322961 2002 JY119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
322962 2002 JL126 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
322963 2002 JE128 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
322964 2002 JF140 10/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
322965 2002 JR150 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
322966 2002 KF4 22/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
322967 2002 KJ14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
322968 2002 KT15 18/05/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
322969 2002 KE16 23/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
322970 2002 LA10 05/06/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322971 2002 LO20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322972 2002 LS22 08/06/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
322973 2002 LP57 11/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
322974 2002 LR60 12/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322975 2002 LR63 13/06/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322976 2002 MJ3 16/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
322977 2002 MY4 23/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322978 2002 MP6 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322979 2002 NU3 09/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322980 2002 NJ19 09/07/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
322981 2002 NO45 13/07/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
322982 2002 NJ52 14/07/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
322983 2002 NP59 04/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322984 2002 NR69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322985 2002 NS70 09/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
322986 2002 NN72 15/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
322987 2002 NJ75 14/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
322988 2002 NA76 12/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
322989 2002 OR6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322990 2002 OO10 22/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
322991 2002 OU11 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
322992 2002 OR12 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322993 2002 OB18 18/07/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322994 2002 OJ22 30/07/2002 Lake Tekapo Mount John Obs. 860 m MPC · JPL
322995 2002 OC29 21/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322996 2002 OT30 20/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322997 2002 OQ32 22/07/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
322998 2002 OC35 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322999 2002 OK36 29/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
323000 2002 PL36 06/08/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also