Danh sách tiểu hành tinh/322701–322800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322701 2000 AO231 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
322702 2000 BJ11 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
322703 2000 CX41 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
322704 2000 CP109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
322705 2000 DK8 26/02/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
322706 2000 DB97 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
322707 2000 DT114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
322708 2000 DH117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322709 2000 FB2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322710 2000 GN6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322711 2000 HQ20 30/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
322712 2000 KJ13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322713 2000 KD41 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
322714 2000 KW42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322715 2000 LX23 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322716 2000 PG9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
322717 2000 PT29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322718 2000 QW114 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322719 2000 QT170 08/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322720 2000 RP8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322721 2000 RR25 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322722 2000 RL90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322723 2000 SW9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322724 2000 SG11 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322725 2000 SM47 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322726 2000 SY51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322727 2000 SS58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322728 2000 SE129 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322729 2000 SA136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
322730 2000 ST149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322731 2000 SK163 30/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,1 km MPC · JPL
322732 2000 SY195 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322733 2000 SD231 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
322734 2000 SM236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
322735 2000 SM246 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
322736 2000 SW251 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322737 2000 SU287 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322738 2000 SZ296 28/09/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
322739 2000 SZ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322740 2000 TM1 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322741 2000 TK40 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322742 2000 TJ45 01/10/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
322743 2000 UX64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322744 2000 VA42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322745 2000 WY19 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
322746 2000 WX76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322747 2000 WW155 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322748 2000 YQ27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322749 2000 YO31 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322750 2000 YF109 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322751 2001 BM 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
322752 2001 BN10 18/01/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
322753 2001 BL68 31/01/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322754 2001 BU77 04/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
322755 2001 CT23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
322756 2001 CK32 13/02/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
322757 2001 DF17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322758 2001 DV23 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
322759 2001 DW106 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
322760 2001 EZ3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
322761 2001 EW16 03/03/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
322762 2001 FM 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322763 2001 FA7 18/03/2001 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
322764 2001 FE20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322765 2001 FY44 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
322766 2001 FN62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322767 2001 FJ114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322768 2001 FO122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
322769 2001 FE140 21/03/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
322770 2001 FD145 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
322771 2001 FY157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
322772 2001 FA172 24/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
322773 2001 FX179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
322774 2001 FL191 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322775 2001 HA8 21/04/2001 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
322776 2001 JQ1 14/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322777 2001 KL43 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
322778 2001 KR51 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322779 2001 ML28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
322780 2001 OX4 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
322781 2001 OD17 21/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
322782 2001 ON94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
322783 2001 PX48 14/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322784 2001 QW1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
322785 2001 QW7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322786 2001 QY47 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
322787 2001 QP54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
322788 2001 QX63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322789 2001 QK85 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
322790 2001 QO86 16/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322791 2001 QR130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322792 2001 QH136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322793 2001 QL141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322794 2001 QE207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
322795 2001 QZ234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322796 2001 QR237 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
322797 2001 QS242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
322798 2001 QH254 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322799 2001 QE278 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322800 2001 RL13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL