Danh sách tiểu hành tinh/323801–323900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
323801 2005 QT156 30/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
323802 2005 QA157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323803 2005 QC161 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
323804 2005 QU161 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
323805 2005 QT165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
323806 2005 QP173 29/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
323807 2005 QD181 30/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
323808 2005 QX190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323809 2005 RA9 08/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
323810 2005 RU13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323811 2005 RL24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
323812 2005 RE27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
323813 2005 RF31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323814 2005 SW 22/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
323815 2005 SC2 18/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323816 2005 SG6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323817 2005 SN11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323818 2005 SJ16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323819 2005 ST17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
323820 2005 SG22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323821 2005 SU30 23/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
323822 2005 SM31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323823 2005 SR33 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323824 2005 SA38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323825 2005 SJ38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323826 2005 SV38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323827 2005 SE42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323828 2005 SZ42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
323829 2005 SE44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323830 2005 SW50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323831 2005 SL51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323832 2005 SN51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323833 2005 SX51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323834 2005 SB54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323835 2005 SK58 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
323836 2005 SU59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323837 2005 ST62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323838 2005 SF66 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
323839 2005 SP66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
323840 2005 SK75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323841 2005 SZ75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323842 2005 SV76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
323843 2005 SH81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323844 2005 SO81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323845 2005 SJ85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323846 2005 SS86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323847 2005 SX86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
323848 2005 SJ87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323849 2005 SG90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
323850 2005 ST97 25/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
323851 2005 SU102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323852 2005 SZ102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
323853 2005 SO108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323854 2005 SA110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323855 2005 SP116 27/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
323856 2005 SU117 28/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
323857 2005 ST122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
323858 2005 SV122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
323859 2005 SG126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
323860 2005 SE127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
323861 2005 ST142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
323862 2005 SO143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
323863 2005 SG148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
323864 2005 SO151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
323865 2005 ST153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
323866 2005 SU155 26/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
323867 2005 SN156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323868 2005 SP159 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
323869 2005 SM161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
323870 2005 SN162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323871 2005 SL163 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323872 2005 SR165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
323873 2005 SY167 29/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
323874 2005 SD169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
323875 2005 SK170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323876 2005 SA172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
323877 2005 SH172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
323878 2005 SA183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
323879 2005 SA204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323880 2005 SL206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
323881 2005 SN207 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
323882 2005 SV220 29/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
323883 2005 SG227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323884 2005 SE238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323885 2005 SL238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
323886 2005 SO242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
323887 2005 ST243 30/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
323888 2005 SW245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
323889 2005 SH246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
323890 2005 SR246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
323891 2005 SM255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
323892 2005 SD270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
323893 2005 SL278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
323894 2005 SS287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
323895 2005 SA288 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
323896 2005 SR293 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
323897 2005 TM1 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
323898 2005 TU1 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
323899 2005 TY4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
323900 2005 TD10 02/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL