Danh sách tiểu hành tinh/321801–321900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321801 2010 PA67 08/08/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
321802 2010 PA71 15/09/1977 Palomar E. Colombini 5,2 km MPC · JPL
321803 2010 PZ71 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
321804 2010 PM72 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
321805 2010 PX72 14/07/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
321806 2010 PA76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321807 2010 PG80 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
321808 2010 RN3 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321809 2010 RP3 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
321810 2010 RK4 01/09/2010 ESA OGS ESA OGS 1,0 km MPC · JPL
321811 2010 RJ9 02/09/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
321812 2010 RH11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321813 2010 RD14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321814 2010 RP14 01/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
321815 2010 RS14 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
321816 2010 RF33 01/09/2010 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
321817 2010 RJ36 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321818 2010 RB38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321819 2010 RZ43 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
321820 2010 RH46 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 940 m MPC · JPL
321821 2010 RT46 03/09/2010 Geisei T. Seki 980 m MPC · JPL
321822 2010 RW46 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
321823 2010 RZ46 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321824 2010 RE47 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321825 2010 RZ49 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321826 2010 RO59 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
321827 2010 RN60 27/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
321828 2010 RA66 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321829 2010 RB66 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321830 2010 RU71 22/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
321831 2010 RX71 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321832 2010 RB75 05/09/2010 Wildberg R. Apitzsch 980 m MPC · JPL
321833 2010 RZ77 17/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
321834 2010 RK78 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321835 2010 RS96 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321836 2010 RD98 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321837 2010 RO102 13/10/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
321838 2010 RY103 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321839 2010 RN104 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321840 2010 RX104 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321841 2010 RP105 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321842 2010 RT105 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321843 2010 RY107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321844 2010 RG110 01/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321845 2010 RX111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321846 2010 RD113 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321847 2010 RN113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321848 2010 RP116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321849 2010 RG118 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321850 2010 RZ123 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
321851 2010 RH124 14/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321852 2010 RR124 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321853 2010 RE128 05/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
321854 2010 RD129 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321855 2010 RZ129 13/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
321856 2010 RW134 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321857 2010 RX136 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
321858 2010 RV140 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321859 2010 RR143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321860 2010 RQ145 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321861 2010 RC149 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321862 2010 RS154 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321863 2010 RG155 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
321864 2010 RN155 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
321865 2010 RB157 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
321866 2010 RH160 04/11/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
321867 2010 RV164 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321868 2010 RG165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
321869 2010 RA166 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
321870 2010 RN167 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321871 2010 RD170 10/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321872 2010 RP175 15/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
321873 2010 RA177 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321874 2010 RC179 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321875 2010 SC5 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321876 2010 SG7 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 830 m MPC · JPL
321877 2010 SR11 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
321878 2010 SN13 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321879 2010 SW13 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321880 2010 SS19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321881 2010 SM23 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321882 2010 SP26 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321883 2010 SR26 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321884 2010 SZ26 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321885 2010 SG28 18/03/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
321886 2010 SR28 19/09/2001 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
321887 2010 SL30 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321888 2010 SO32 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321889 2010 SJ35 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
321890 2010 SH36 13/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
321891 2010 SO36 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321892 2010 SO37 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321893 2010 SO39 23/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
321894 2010 TB2 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321895 2010 TY3 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321896 2010 TM6 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
321897 2010 TV6 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321898 2010 TW6 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
321899 2010 TC7 20/08/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
321900 2010 TR8 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL