Danh sách tiểu hành tinh/31201–31300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31201 Michellegrand 1998 AT5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
31202 1998 AX7 02/01/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
31203 Hersman 1998 AO9 06/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
31204 1998 AA10 15/01/1998 Kleť Kleť Obs. 4,4 km MPC · JPL
31205 1998 BW 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
31206 1998 BF1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
31207 1998 BM1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
31208 1998 BU1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
31209 1998 BZ6 24/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
31210 1998 BX7 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
31211 1998 BW8 18/01/1998 Xinglong SCAP 9,4 km MPC · JPL
31212 1998 BZ8 18/01/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
31213 1998 BK9 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
31214 1998 BZ9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
31215 1998 BN10 26/01/1998 Kleť Kleť Obs. 6,7 km MPC · JPL
31216 1998 BL12 23/01/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31217 1998 BD15 24/01/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
31218 1998 BZ20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
31219 1998 BW24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
31220 1998 BA26 29/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
31221 1998 BP26 28/01/1998 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
31222 1998 BD30 26/01/1998 Gekko T. Kagawa, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
31223 1998 BJ30 28/01/1998 Bédoin P. Antonini 4,2 km MPC · JPL
31224 1998 BP33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
31225 1998 BH35 27/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
31226 1998 BZ40 24/01/1998 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
31227 1998 BC41 24/01/1998 Haleakala NEAT 9,6 km MPC · JPL
31228 1998 BR45 24/01/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
31229 1998 BD46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
31230 Tuyouyou 1998 BB47 18/01/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
31231 Uthmann 1998 CA 01/02/1998 Drebach J. Kandler, G. Lehmann 5,9 km MPC · JPL
31232 Slavonice 1998 CF 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
31233 1998 CG1 01/02/1998 Xinglong SCAP 4,7 km MPC · JPL
31234 Bea 1998 CL1 07/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 5,3 km MPC · JPL
31235 1998 CE3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
31236 1998 CC4 14/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,0 km MPC · JPL
31237 1998 CY4 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
31238 Kroměříž 1998 DT1 21/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
31239 Michaeljames 1998 DV1 21/02/1998 Cocoa I. P. Griffin 4,5 km MPC · JPL
31240 Katrianne 1998 DB2 20/02/1998 Drebach G. Lehmann 8,6 km MPC · JPL
31241 1998 DK2 20/02/1998 Caussols ODAS 7,5 km MPC · JPL
31242 1998 DO10 23/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31243 1998 DW10 16/02/1998 Xinglong SCAP 6,9 km MPC · JPL
31244 1998 DG11 19/02/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 7,3 km MPC · JPL
31245 1998 DR11 24/02/1998 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
31246 1998 DZ12 24/02/1998 Zeno T. Stafford 3,8 km MPC · JPL
31247 1998 DD13 22/02/1998 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
31248 1998 DH13 24/02/1998 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
31249 Renéefleming 1998 DF14 27/02/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
31250 1998 DR14 22/02/1998 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
31251 1998 DU14 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31252 1998 DA15 22/02/1998 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
31253 1998 DQ21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
31254 1998 DK23 27/02/1998 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 12 km MPC · JPL
31255 1998 DL27 27/02/1998 Bédoin P. Antonini 8,6 km MPC · JPL
31256 1998 DM32 22/02/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
31257 1998 DG35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
31258 1998 EE 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
31259 1998 EB3 01/03/1998 Xinglong SCAP 8,0 km MPC · JPL
31260 1998 EE6 02/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
31261 1998 EF8 02/03/1998 Xinglong SCAP 8,6 km MPC · JPL
31262 1998 ES8 05/03/1998 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
31263 1998 EG9 08/03/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
31264 1998 EQ11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
31265 1998 EC13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
31266 Tournefort 1998 EZ13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
31267 Kuldiga 1998 ES14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
31268 Welty 1998 FA 16/03/1998 Cocoa I. P. Griffin 4,2 km MPC · JPL
31269 1998 FO 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
31270 1998 FP14 26/03/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
31271 Nallino 1998 FH16 25/03/1998 Bologna San Vittore Obs. 8,9 km MPC · JPL
31272 Makosinski 1998 FE18 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31273 1998 FY23 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31274 1998 FE24 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31275 1998 FN25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31276 Calvinrieder 1998 FG28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31277 1998 FK28 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31278 1998 FK30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31279 1998 FQ31 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
31280 1998 FG33 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31281 Stothers 1998 FK34 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31282 Nicoleticea 1998 FD35 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31283 Wanruomeng 1998 FD40 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31284 1998 FN48 20/03/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
31285 1998 FK51 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31286 1998 FD54 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31287 1998 FK58 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
31288 1998 FZ59 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31289 1998 FN62 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
31290 1998 FG63 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31291 Yaoyue 1998 FH64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31292 1998 FK66 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31293 1998 FP70 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31294 1998 FJ71 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31295 1998 FF72 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31296 1998 FY73 22/03/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
31297 1998 FZ74 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
31298 Chantaihei 1998 FB77 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31299 1998 FJ80 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31300 1998 FZ82 24/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL