Danh sách tiểu hành tinh/32101–32200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
32101 Williamyin 2000 KA51 29/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
32102 2000 KB52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
32103 Reʼemsari 2000 KF52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
32104 2000 KR52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
32105 2000 KT52 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32106 2000 KD58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
32107 Ylitalo 2000 KX64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
32108 Jovanzhang 2000 KZ64 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
32109 2000 KQ70 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
32110 2000 KA73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
32111 2000 KD73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32112 2000 KK73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
32113 2000 KP73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
32114 2000 KY75 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
32115 2000 KQ80 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32116 2000 LD4 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32117 2000 LD5 05/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
32118 2000 LW5 06/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
32119 2000 LM7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
32120 Stevezheng 2000 LC8 06/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32121 Joshuazhou 2000 LF9 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
32122 2000 LD10 07/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32123 2000 LO10 01/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32124 2000 LH11 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32125 2000 LZ11 04/06/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
32126 2000 LF12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32127 2000 LK12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
32128 Jayzussman 2000 LL13 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32129 2000 LV14 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
32130 2000 LN16 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
32131 Ravindran 2000 LQ16 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
32132 Andrewamini 2000 LS16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
32133 2000 LU16 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
32134 2000 LQ17 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
32135 2000 LF18 08/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
32136 2000 LN18 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
32137 2000 LM19 08/06/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
32138 2000 LQ19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
32139 2000 LT19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
32140 2000 LF21 08/06/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
32141 2000 LB24 01/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
32142 2000 LU26 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
32143 2000 LA27 11/06/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
32144 2000 LA29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
32145 Katberman 2000 LE30 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
32146 Paigebrown 2000 LF30 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
32147 2000 LW30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32148 2000 LX30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
32149 2000 LY30 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
32150 2000 LJ31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
32151 Seanmarshall 2000 LX31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
32152 2000 LK34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
32153 2000 LM34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32154 2000 MH 23/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
32155 2000 MN 22/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
32156 2000 MY 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
32157 2000 MR1 26/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
32158 2000 MD2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
32159 2000 MR2 25/06/2000 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
32160 2000 MT2 27/06/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
32161 2000 MR3 24/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
32162 2000 MV5 25/06/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
32163 Claireburch 2000 MZ5 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
32164 2000 NW4 07/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
32165 2000 NY5 09/07/2000 Farpoint G. Hug 6,2 km MPC · JPL
32166 2000 NN6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
32167 2000 NU8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
32168 2000 NP9 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
32169 2000 NT9 06/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
32170 2000 NU9 06/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
32171 2000 ND10 01/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
32172 2000 NB11 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 7,7 km MPC · JPL
32173 2000 NF12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32174 2000 NW12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
32175 2000 NF14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
32176 2000 NS14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
32177 2000 NZ14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
32178 2000 ND15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
32179 2000 NC16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
32180 2000 NY16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
32181 2000 NB17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
32182 2000 NR18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
32183 2000 ND19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32184 Yamaura 2000 NC20 08/07/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,6 km MPC · JPL
32185 2000 ND23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
32186 2000 NM23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
32187 2000 NR23 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
32188 2000 NR25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
32189 2000 NT25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
32190 2000 NM26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
32191 2000 NZ26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
32192 2000 NH27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
32193 2000 NK27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
32194 2000 NY27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
32195 2000 NT28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
32196 2000 OK 19/07/2000 Farpoint G. Hug 4,5 km MPC · JPL
32197 2000 OV 24/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,6 km MPC · JPL
32198 2000 OK1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
32199 2000 ON2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,9 km MPC · JPL
32200 Seiicyoshida 2000 OT2 28/07/2000 Dynic Y. Ikari 12 km MPC · JPL