Danh sách tiểu hành tinh/321901–322000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321901 2010 TM9 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321902 2010 TE14 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321903 2010 TK15 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321904 2010 TF17 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
321905 2010 TO22 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321906 2010 TD23 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321907 2010 TY23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
321908 2010 TP24 01/10/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
321909 2010 TS24 01/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
321910 2010 TJ28 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321911 2010 TG33 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321912 2010 TU35 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
321913 2010 TV37 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321914 2010 TF39 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321915 2010 TK41 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321916 2010 TA45 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
321917 2010 TH45 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321918 2010 TW55 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
321919 2010 TQ58 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321920 2010 TY59 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
321921 2010 TR72 02/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321922 2010 TS76 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321923 2010 TO79 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321924 2010 TR80 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
321925 2010 TW80 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321926 2010 TA81 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
321927 2010 TX81 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321928 2010 TA88 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321929 2010 TG91 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
321930 2010 TL98 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321931 2010 TC99 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321932 2010 TQ99 17/01/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
321933 2010 TV99 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
321934 2010 TW108 19/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
321935 2010 TM111 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321936 2010 TP117 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321937 2010 TQ118 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321938 2010 TQ124 19/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
321939 2010 TR129 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321940 2010 TT129 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321941 2010 TX129 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321942 2010 TJ138 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321943 2010 TO142 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321944 2010 TF151 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321945 2010 TC162 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
321946 2010 TD162 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
321947 2010 TQ163 28/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
321948 2010 TZ166 01/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
321949 2010 TT167 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321950 2010 TJ170 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321951 2010 TD175 19/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
321952 2010 TP180 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
321953 2010 TZ180 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
321954 2010 UR5 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321955 2010 UR6 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
321956 2010 UA11 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321957 2010 UM12 02/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
321958 2010 UO13 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321959 2010 UX13 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321960 2010 UB15 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321961 2010 UH16 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321962 2010 UK16 06/07/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
321963 2010 UH17 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
321964 2010 UD21 18/02/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
321965 2010 UA23 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321966 2010 UD23 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321967 2010 UP27 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321968 2010 UL28 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321969 2010 UN28 12/12/2001 La Palma T. Grav, M. W. Hansen 1,6 km MPC · JPL
321970 2010 UZ28 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
321971 2010 UR31 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
321972 2010 UV31 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321973 2010 UA34 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321974 2010 UF34 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
321975 2010 UC35 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
321976 2010 UF38 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321977 2010 UO38 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321978 2010 UX40 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
321979 2010 UM45 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321980 2010 UC46 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321981 2010 US53 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321982 2010 UC54 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321983 2010 US54 05/12/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
321984 2010 UZ54 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
321985 2010 UT55 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321986 2010 US58 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
321987 2010 UT58 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321988 2010 UX59 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321989 2010 UB61 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321990 2010 UE63 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
321991 2010 UM63 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321992 2010 UY65 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321993 2010 UG72 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
321994 2010 UY74 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
321995 2010 UQ75 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321996 2010 UY75 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321997 2010 UW76 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321998 2010 UX77 06/09/1997 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
321999 2010 UD78 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322000 2010 UL79 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also