Danh sách tiểu hành tinh/322001–322100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322001 2010 UZ79 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322002 2010 UK81 13/10/2010 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
322003 2010 UE82 03/11/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 3,0 km MPC · JPL
322004 2010 UM83 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
322005 2010 UU83 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
322006 2010 UA85 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322007 2010 UA92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
322008 2010 UC92 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322009 2010 UV92 03/08/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
322010 2010 UX92 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
322011 2010 UF93 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322012 2010 UQ93 15/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
322013 2010 UC95 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322014 2010 UK95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322015 2010 UU95 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322016 2010 UL98 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
322017 2010 UY100 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
322018 2010 UR101 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322019 2010 UO106 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322020 2010 VC11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322021 2010 VE11 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
322022 2010 VD12 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322023 2010 VH15 26/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
322024 2010 VE17 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322025 2010 VW18 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322026 2010 VC19 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322027 2010 VF20 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322028 2010 VO20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322029 2010 VC26 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322030 2010 VG26 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322031 2010 VZ26 26/08/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322032 2010 VB27 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
322033 2010 VZ28 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322034 2010 VC30 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
322035 2010 VK34 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
322036 2010 VE36 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322037 2010 VH36 28/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
322038 2010 VN37 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322039 2010 VO38 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322040 2010 VJ39 03/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
322041 2010 VN39 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322042 2010 VZ45 16/08/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
322043 2010 VG49 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322044 2010 VJ54 17/09/2004 Wise D. Polishook 4,0 km MPC · JPL
322045 2010 VD55 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322046 2010 VT57 27/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
322047 2010 VM58 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322048 2010 VE61 15/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322049 2010 VU61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
322050 2010 VD62 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
322051 2010 VJ62 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
322052 2010 VE65 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322053 2010 VE71 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
322054 2010 VK73 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322055 2010 VS73 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322056 2010 VQ75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322057 2010 VJ77 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322058 2010 VX78 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
322059 2010 VC79 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322060 2010 VE79 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322061 2010 VH86 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322062 2010 VX87 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322063 2010 VO88 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322064 2010 VD91 06/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
322065 2010 VH91 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322066 2010 VA94 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322067 2010 VM96 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322068 2010 VK98 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322069 2010 VR101 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
322070 2010 VB107 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322071 2010 VU107 06/11/2010 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
322072 2010 VV111 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
322073 2010 VW111 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322074 2010 VB112 13/04/2004 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
322075 2010 VO112 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322076 2010 VW112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
322077 2010 VC115 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322078 2010 VP116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
322079 2010 VE117 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
322080 2010 VP117 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
322081 2010 VW117 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322082 2010 VP118 05/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
322083 2010 VC121 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322084 2010 VS121 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
322085 2010 VL122 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322086 2010 VM123 17/10/1996 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
322087 2010 VQ123 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322088 2010 VX126 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322089 2010 VK127 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322090 2010 VJ129 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322091 2010 VF130 20/01/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
322092 2010 VO132 09/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322093 2010 VH133 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322094 2010 VW133 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322095 2010 VZ134 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322096 2010 VM135 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322097 2010 VR137 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
322098 2010 VD138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
322099 2010 VP138 22/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
322100 2010 VP140 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL