Danh sách tiểu hành tinh/320801–320900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320801 2008 EF161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320802 2008 EC162 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320803 2008 EK162 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
320804 2008 EW163 10/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320805 2008 EZ165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320806 2008 EB166 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320807 2008 EH166 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320808 2008 EK166 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320809 2008 EK167 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320810 2008 FM5 27/03/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,2 km MPC · JPL
320811 2008 FO9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320812 2008 FC11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320813 2008 FW12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320814 2008 FU13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320815 2008 FZ13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
320816 2008 FZ14 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320817 2008 FD23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320818 2008 FE24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320819 2008 FM24 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
320820 2008 FO25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320821 2008 FO26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320822 2008 FH27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320823 2008 FA29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320824 2008 FO31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320825 2008 FX37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320826 2008 FB38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320827 2008 FU39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320828 2008 FY40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320829 2008 FY43 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320830 2008 FC44 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320831 2008 FN49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320832 2008 FR52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320833 2008 FO57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320834 2008 FM58 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320835 2008 FJ60 29/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320836 2008 FE61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320837 2008 FF62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320838 2008 FZ62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320839 2008 FM66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320840 2008 FQ68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320841 2008 FU68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320842 2008 FA72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320843 2008 FY76 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320844 2008 FT78 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320845 2008 FF80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320846 2008 FE85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320847 2008 FJ95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320848 2008 FU95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
320849 2008 FO100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320850 2008 FP101 30/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
320851 2008 FG104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320852 2008 FJ104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320853 2008 FW104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320854 2008 FR108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320855 2008 FQ111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320856 2008 FX114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320857 2008 FW115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320858 2008 FE116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320859 2008 FA117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320860 2008 FZ122 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320861 2008 FR125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320862 2008 FF126 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320863 2008 FQ126 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
320864 2008 FA130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320865 2008 FZ136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320866 2008 FC137 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320867 2008 FW137 31/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320868 2008 GL1 03/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
320869 2008 GO2 05/04/2008 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
320870 2008 GC4 04/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
320871 2008 GD4 04/04/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,8 km MPC · JPL
320872 2008 GP4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320873 2008 GM10 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320874 2008 GA13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320875 2008 GC13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320876 2008 GO14 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320877 2008 GG18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320878 2008 GH18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
320879 2008 GQ21 12/04/2008 Mayhill W. G. Dillon 920 m MPC · JPL
320880 Cabu 2008 GV21 11/04/2008 Nogales J.-C. Merlin 2,2 km MPC · JPL
320881 2008 GY23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320882 2008 GS24 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320883 2008 GK27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320884 2008 GH32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320885 2008 GK40 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320886 2008 GM41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320887 2008 GT46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320888 2008 GW48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320889 2008 GL50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320890 2008 GW50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320891 2008 GU55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320892 2008 GP58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
320893 2008 GP59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320894 2008 GL62 05/04/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
320895 2008 GU62 05/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320896 2008 GJ66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320897 2008 GO66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320898 2008 GY68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320899 2008 GO70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320900 2008 GJ71 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL