Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/321701–321800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321701 2010 FV10 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321702 2010 FX21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321703 2010 FY90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321704 2010 FP96 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321705 2010 FL100 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
321706 2010 GA3 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
321707 2010 GZ31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321708 2010 GC98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321709 2010 GR113 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321710 2010 GD117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321711 2010 GF122 15/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
321712 2010 GN124 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321713 2010 GM133 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
321714 2010 GZ139 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321715 2010 GY144 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
321716 2010 HX21 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321717 2010 HT77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321718 2010 HU86 28/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321719 2010 JG84 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
321720 2010 JA118 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321721 2010 JN147 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
321722 2010 JH174 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
321723 2010 KY44 20/05/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
321724 2010 KM45 21/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
321725 2010 KP47 21/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
321726 2010 KJ50 22/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
321727 2010 KN93 27/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
321728 2010 KE127 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321729 2010 LJ1 02/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 980 m MPC · JPL
321730 2010 LQ4 01/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
321731 2010 LQ50 08/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
321732 2010 LY55 22/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
321733 2010 LR61 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
321734 2010 LC81 11/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
321735 2010 LC99 21/12/2005 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
321736 2010 LM134 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321737 2010 ML23 18/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
321738 2010 MB34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321739 2010 MK39 22/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
321740 2010 MN43 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
321741 2010 MW53 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
321742 2010 MH55 16/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
321743 2010 MA67 25/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
321744 2010 MM70 25/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
321745 2010 MG89 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
321746 2010 MW105 30/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
321747 2010 MW106 30/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321748 2010 NU3 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
321749 2010 NB7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
321750 2010 NE18 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321751 2010 NM18 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
321752 2010 NK19 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
321753 2010 NY32 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321754 2010 NS38 08/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
321755 2010 NY81 07/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
321756 2010 NK85 01/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
321757 2010 NZ97 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
321758 2010 NT101 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
321759 2010 NZ102 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
321760 2010 NY103 12/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321761 2010 NG108 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321762 2010 NO109 13/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
321763 2010 NR116 16/09/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
321764 2010 OL10 16/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
321765 2010 OE19 29/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
321766 2010 OR19 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321767 2010 OS19 18/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321768 2010 OM30 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
321769 2010 OR30 26/07/1996 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
321770 2010 OJ32 20/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
321771 2010 OC47 20/03/1999 Apache Point SDSS 7,1 km MPC · JPL
321772 2010 OF53 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321773 2010 OG56 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321774 2010 OM61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
321775 2010 OZ74 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321776 2010 OA78 25/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
321777 2010 OT79 26/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
321778 2010 OQ81 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321779 2010 OT82 26/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
321780 2010 OM84 26/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
321781 2010 ON84 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321782 2010 OQ86 27/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
321783 2010 OR91 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321784 2010 OH96 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321785 2010 OJ97 13/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
321786 2010 OZ97 21/03/1999 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
321787 2010 ON98 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321788 2010 OW105 29/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
321789 2010 OT106 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321790 2010 OT122 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321791 2010 OK125 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321792 2010 PS1 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321793 2010 PZ23 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321794 2010 PW32 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
321795 2010 PN51 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321796 2010 PO54 14/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
321797 2010 PA58 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321798 2010 PY60 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321799 2010 PA61 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321800 2010 PG62 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL