Danh sách tiểu hành tinh/321601–321700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321601 2009 UB146 27/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
321602 2009 UZ147 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321603 2009 US148 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
321604 2009 VV2 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321605 2009 VQ11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
321606 2009 VK21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
321607 2009 VN39 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
321608 2009 VB45 11/11/2009 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
321609 2009 VV45 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321610 2009 VG50 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
321611 2009 VG58 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
321612 2009 VS82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321613 2009 VA86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321614 2009 VS92 08/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
321615 2009 VG100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321616 2009 VR107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321617 2009 WT33 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321618 2009 WQ35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321619 2009 WQ53 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321620 2009 WX62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321621 2009 WC69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321622 2009 WU72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
321623 2009 WF88 19/11/2009 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
321624 2009 WF90 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321625 2009 WR99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
321626 2009 WC100 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321627 2009 WB102 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
321628 2009 WV107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
321629 2009 WO121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321630 2009 WO150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,1 km MPC · JPL
321631 2009 WU167 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
321632 2009 WF195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
321633 2009 WQ205 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321634 2009 WU211 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321635 2009 WD215 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
321636 2009 WU220 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
321637 2009 WP227 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321638 2009 WM249 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321639 2009 XF3 15/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
321640 2009 XW10 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321641 2010 AV5 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321642 2010 AG25 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321643 2010 AT26 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321644 2010 AD29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
321645 2010 AC56 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
321646 2010 AA67 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321647 2010 AB75 06/01/2010 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
321648 2010 AC78 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
321649 2010 AP84 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
321650 2010 BH6 21/01/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
321651 2010 BY9 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
321652 2010 BV47 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
321653 2010 BP59 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,7 km MPC · JPL
321654 2010 BE60 21/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
321655 2010 BQ70 22/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
321656 2010 BM90 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
321657 2010 BM117 10/04/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
321658 2010 CG12 12/02/2010 Mayhill A. Lowe 4,7 km MPC · JPL
321659 2010 CS20 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321660 2010 CN22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321661 2010 CC40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
321662 2010 CJ57 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
321663 2010 CP60 14/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
321664 2010 CX74 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321665 2010 CT77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321666 2010 CG79 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321667 2010 CB81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321668 2010 CH94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321669 2010 CJ106 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
321670 2010 CZ137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321671 2010 CF162 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321672 2010 CC165 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321673 2010 CO182 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
321674 2010 CU240 22/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
321675 2010 DF12 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321676 2010 DN30 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
321677 2010 DS40 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321678 2010 DY42 27/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
321679 2010 DB46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321680 2010 DF76 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321681 2010 EE41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321682 2010 EV43 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
321683 2010 EY75 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321684 2010 EF84 27/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
321685 2010 EN99 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321686 2010 EP102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321687 2010 EX103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321688 2010 EM104 12/03/2010 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
321689 2010 EF107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321690 2010 EG108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321691 2010 EW108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321692 2010 EV110 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
321693 2010 EY119 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321694 2010 EB121 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321695 2010 EQ123 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321696 2010 EA126 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321697 2010 EV136 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321698 2010 EZ136 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321699 2010 EO140 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
321700 2010 FO1 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL