Danh sách tiểu hành tinh/321501–321600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321501 2009 SD129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321502 2009 SY130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321503 2009 SV150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321504 2009 SU153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321505 2009 SH165 29/07/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
321506 2009 SZ167 25/09/2009 Sierra Stars R. Matson 4,2 km MPC · JPL
321507 2009 SS169 26/09/2009 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,2 km MPC · JPL
321508 2009 SE170 23/03/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
321509 2009 SG172 21/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321510 2009 SV180 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321511 2009 SW182 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321512 2009 SY189 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321513 2009 SG193 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
321514 2009 SV200 22/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
321515 2009 SK201 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
321516 2009 SM203 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321517 2009 SW205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321518 2009 SE208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321519 2009 SC213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321520 2009 SS217 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321521 2009 SO230 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321522 2009 SB231 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321523 2009 SS232 19/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
321524 2009 SA233 19/09/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
321525 2009 SD235 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321526 2009 ST235 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
321527 2009 SM236 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
321528 2009 SL238 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
321529 2009 SQ242 24/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
321530 2009 SR249 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321531 2009 SN258 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321532 2009 SZ258 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
321533 2009 SS261 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321534 2009 SP264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
321535 2009 SC266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321536 2009 SP270 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321537 2009 SF271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321538 2009 SR272 23/12/2000 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
321539 2009 SO273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
321540 2009 SM275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321541 2009 SW275 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321542 2009 SJ276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321543 2009 SP276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
321544 2009 SQ276 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321545 2009 SY277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321546 2009 SN279 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321547 2009 SJ281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321548 2009 SV283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321549 2009 SD290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321550 2009 SL290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321551 2009 SN290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321552 2009 SP290 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
321553 2009 SN316 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
321554 2009 SN321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321555 2009 SW328 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321556 2009 ST329 17/09/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
321557 2009 SW334 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
321558 2009 SX337 28/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
321559 2009 SB338 28/09/2009 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
321560 2009 SJ339 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321561 2009 SX342 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321562 2009 SF349 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321563 2009 SL351 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321564 2009 SF354 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
321565 2009 SL355 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321566 2009 SM356 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321567 2009 ST356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321568 2009 SN358 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321569 2009 SA359 20/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
321570 2009 SE361 13/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
321571 2009 SS362 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
321572 2009 TG 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321573 2009 TX8 14/10/2009 Marly P. Kocher 3,3 km MPC · JPL
321574 2009 TQ12 10/10/2009 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
321575 2009 TZ14 15/10/2009 Dauban F. Kugel 3,4 km MPC · JPL
321576 2009 TY20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
321577 2009 TA27 14/10/2009 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
321578 2009 TT36 15/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
321579 2009 TS44 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
321580 2009 TF46 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
321581 2009 TA48 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
321582 2009 UV8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321583 2009 UM9 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321584 2009 UG21 23/10/2009 Marly P. Kocher 10 km MPC · JPL
321585 2009 UP25 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
321586 2009 UV28 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321587 2009 UF62 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
321588 2009 UD66 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
321589 2009 UU71 22/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321590 2009 UE72 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
321591 2009 UC86 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321592 2009 UK94 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
321593 2009 UQ97 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
321594 2009 UC108 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
321595 2009 UM116 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
321596 2009 UY124 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321597 2009 UZ126 22/10/2009 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
321598 2009 UN137 16/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
321599 2009 UJ140 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
321600 2009 UP140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL