Danh sách tiểu hành tinh/322601–322700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322601 2012 BX30 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322602 2012 BV53 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
322603 2012 BQ56 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322604 2012 BA63 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322605 2012 BO96 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322606 4714 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
322607 6185 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
322608 6363 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 910 m MPC · JPL
322609 1406 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
322610 1438 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
322611 3506 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 730 m MPC · JPL
322612 1989 SA14 26/09/1989 Calar Alto J. M. Baur, K. Birkle 3,3 km MPC · JPL
322613 1994 PV2 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
322614 1994 SY1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322615 1995 FJ18 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322616 1995 GW6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322617 1995 SC25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322618 1995 SF31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322619 1995 SJ78 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322620 1995 UJ60 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322621 1995 WG14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322622 1995 XD5 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322623 1996 EL8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322624 1996 TX17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322625 1996 TX45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322626 1996 TO46 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322627 1997 HV 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
322628 1997 LY5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322629 1997 TQ17 08/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
322630 1998 HX25 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322631 1998 QA103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
322632 1998 RC21 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322633 1998 RN47 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
322634 1998 SU28 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322635 1998 ST30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322636 1998 SZ50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322637 1998 SF80 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
322638 1998 SG97 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322639 1998 SW101 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322640 1998 SV155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322641 1998 SW176 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
322642 1998 TO4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322643 1998 TS20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
322644 1998 UV3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
322645 1998 VM41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322646 1998 WV29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322647 1999 CU6 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
322648 1999 CR138 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322649 1999 EO8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322650 1999 GV56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
322651 1999 JP5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
322652 1999 JO8 13/05/1999 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
322653 1999 JP96 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322654 1999 LS14 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
322655 1999 LC30 07/06/1999 Haute Provence Haute-Provence Obs. 2,5 km MPC · JPL
322656 1999 LV35 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
322657 1999 PV5 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322658 1999 RF31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
322659 1999 RP67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
322660 1999 RT161 09/09/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
322661 1999 RN170 09/09/1999 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
322662 1999 RJ181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
322663 1999 RU185 09/09/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
322664 1999 RM253 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322665 1999 SD21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322666 1999 TS51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322667 1999 TC79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322668 1999 TP81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322669 1999 TD111 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
322670 1999 TV131 06/10/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
322671 1999 TX131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322672 1999 TE221 02/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
322673 1999 TT229 06/10/1999 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
322674 1999 TS263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322675 1999 TP295 01/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
322676 1999 TN297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322677 1999 TC301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322678 1999 TB316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
322679 1999 UC57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322680 1999 VF3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322681 1999 VE42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322682 1999 VY53 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322683 1999 VX82 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322684 1999 VP84 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322685 1999 VC91 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
322686 1999 VV97 09/11/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
322687 1999 VQ104 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
322688 1999 VX111 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
322689 1999 VG150 14/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
322690 1999 VG165 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322691 1999 VZ172 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
322692 1999 VS185 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
322693 1999 WR27 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
322694 1999 XA8 04/12/1999 Ondřejov P. Pravec 3,9 km MPC · JPL
322695 1999 XA139 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
322696 1999 XE148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322697 1999 XE149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322698 1999 YC11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322699 1999 YW15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322700 2000 AS210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL