Danh sách tiểu hành tinh/322501–322600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322501 2011 VO9 13/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
322502 2011 WW2 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
322503 2011 WH9 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322504 2011 WF14 19/11/1995 Haleakala AMOS 4,2 km MPC · JPL
322505 2011 WC15 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322506 2011 WR16 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
322507 2011 WO27 04/04/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322508 2011 WD63 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322509 2011 WE65 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322510 Heinrichgrüber 2011 WR68 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,6 km MPC · JPL
322511 2011 WN78 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
322512 2011 WJ98 04/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
322513 2011 WZ104 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
322514 2011 WK114 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
322515 2011 WQ141 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322516 2011 WX148 04/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
322517 2011 YH1 26/09/2000 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
322518 2011 YU2 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
322519 2011 YJ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
322520 2011 YD8 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
322521 2011 YK11 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322522 2011 YM11 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
322523 2011 YX11 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
322524 2011 YS14 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
322525 2011 YK15 28/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
322526 2011 YZ16 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322527 2011 YD17 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
322528 2011 YG17 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
322529 2011 YG19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322530 2011 YS19 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
322531 2011 YP20 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
322532 2011 YQ20 31/03/2004 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
322533 2011 YC21 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322534 2011 YD21 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322535 2011 YO24 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
322536 2011 YS25 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322537 2011 YR26 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322538 2011 YN27 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322539 2011 YS27 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,6 km MPC · JPL
322540 2011 YR29 15/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 12 km MPC · JPL
322541 2011 YD31 06/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
322542 2011 YY33 30/09/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322543 2011 YZ34 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
322544 2011 YJ35 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322545 2011 YM35 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322546 2011 YP35 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
322547 2011 YC37 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
322548 2011 YD37 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
322549 2011 YX37 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322550 2011 YT45 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
322551 2011 YC46 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
322552 2011 YT46 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322553 2011 YQ50 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
322554 2011 YO52 22/01/2006 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
322555 2011 YQ53 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
322556 2011 YW53 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
322557 2011 YY53 13/10/1999 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
322558 2011 YC54 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322559 2011 YH55 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322560 2011 YK58 16/01/2010 WISE WISE 10 km MPC · JPL
322561 2011 YL58 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322562 2011 YH59 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322563 2011 YN59 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322564 2011 YX60 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322565 2011 YZ60 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322566 2011 YH63 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322567 2011 YP63 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
322568 2011 YF64 31/03/2003 Apache Point SDSS 8,7 km MPC · JPL
322569 2011 YQ65 14/09/2007 Mauna Kea P. A. Wiegert 10 km MPC · JPL
322570 2011 YG67 31/03/2003 Apache Point SDSS 14 km MPC · JPL
322571 2011 YO73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
322572 2011 YW73 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322573 2012 AL1 10/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322574 Werckmeister 2012 AS2 24/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
322575 2012 AQ6 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 700 m MPC · JPL
322576 2012 AX6 26/09/2003 Apache Point SDSS 580 m MPC · JPL
322577 2012 AF7 22/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
322578 2012 AJ7 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322579 2012 AU7 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322580 2012 AQ9 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322581 2012 AT9 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
322582 2012 AD13 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322583 2012 AD19 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
322584 2012 BV 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
322585 2012 BS5 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
322586 2012 BA12 26/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322587 2012 BT12 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
322588 2012 BY14 25/11/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322589 2012 BZ14 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322590 2012 BM15 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322591 2012 BS18 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
322592 2012 BU20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322593 2012 BE21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322594 2012 BG21 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322595 2012 BT21 19/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
322596 2012 BG22 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322597 2012 BZ22 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322598 2012 BP24 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
322599 2012 BY24 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
322600 2012 BD26 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL