Danh sách tiểu hành tinh/321401–321500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321401 2009 PN18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
321402 2009 PH20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321403 2009 QJ 16/08/2009 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
321404 2009 QP 16/08/2009 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
321405 Ingehorst 2009 QZ 16/08/2009 Taunus R. Kling, U. Zimmer 5,1 km MPC · JPL
321406 2009 QA1 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
321407 2009 QB4 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
321408 2009 QJ4 17/08/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
321409 2009 QF5 17/08/2009 Hibiscus Hibiscus Obs. 1,8 km MPC · JPL
321410 2009 QD6 18/08/2009 Vicques M. Ory 4,1 km MPC · JPL
321411 2009 QM6 17/08/2009 Tiki N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
321412 2009 QU10 22/08/2009 Dauban F. Kugel 4,8 km MPC · JPL
321413 2009 QC12 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321414 2009 QE15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321415 2009 QP15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321416 2009 QR15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321417 2009 QL16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321418 2009 QQ16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321419 2009 QR18 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321420 2009 QY19 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
321421 2009 QB21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
321422 2009 QJ21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321423 2009 QH23 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
321424 2009 QQ25 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
321425 2009 QY25 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321426 2009 QF28 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
321427 2009 QM32 26/08/2009 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
321428 2009 QK33 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
321429 2009 QL34 26/08/2009 Plana F. Fratev 2,4 km MPC · JPL
321430 2009 QN35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
321431 2009 QQ35 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
321432 2009 QT39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
321433 2009 QM42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
321434 2009 QN42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
321435 2009 QM44 01/04/2003 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
321436 2009 QF45 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
321437 2009 QR45 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321438 2009 QC48 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
321439 2009 QW50 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321440 2009 QR52 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321441 2009 QS52 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321442 2009 QG56 28/08/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321443 2009 QO56 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321444 2009 QZ57 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321445 2009 QA58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321446 2009 QR58 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321447 2009 QJ60 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321448 2009 QS60 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321449 2009 QW60 22/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
321450 2009 QN63 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321451 2009 RZ1 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321452 2009 RC2 10/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,8 km MPC · JPL
321453 Alexmarieann 2009 RM2 10/09/2009 ESA OGS M. Busch, R. Kresken 4,8 km MPC · JPL
321454 2009 RZ6 10/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
321455 2009 RX11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321456 2009 RF12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321457 2009 RJ22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321458 2009 RL22 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
321459 2009 RG23 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321460 2009 RR27 10/09/2009 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
321461 2009 RG28 11/09/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
321462 2009 RY36 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321463 2009 RT38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321464 2009 RO41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321465 2009 RB43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
321466 2009 RM43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321467 2009 RP45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321468 2009 RH48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
321469 2009 RO48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
321470 2009 RB49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321471 2009 RZ49 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321472 2009 RJ53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
321473 2009 RB60 16/08/2009 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
321474 2009 RK61 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
321475 2009 RU62 10/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
321476 2009 RJ65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321477 2009 RO65 15/09/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
321478 2009 RJ69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321479 2009 RK69 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
321480 2009 RZ69 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
321481 2009 RC71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321482 2009 RU71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321483 2009 SW4 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
321484 Marsaalam 2009 SZ13 17/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,5 km MPC · JPL
321485 Cross 2009 SK19 18/09/2009 Saint-Sulpice B. Christophe 1,1 km MPC · JPL
321486 2009 SN25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321487 2009 SZ38 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321488 2009 SW39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321489 2009 SR44 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321490 2009 SH54 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321491 2009 SA61 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321492 2009 SD62 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
321493 2009 SM66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
321494 2009 ST72 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321495 2009 SN73 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321496 2009 SO77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321497 2009 SF78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321498 2009 ST98 22/09/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
321499 2009 SE120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321500 2009 SC124 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL