Danh sách tiểu hành tinh/320501–320600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320501 2007 XQ6 04/12/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
320502 2007 XE14 05/12/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
320503 2007 XO17 09/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 600 m MPC · JPL
320504 2007 XS20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
320505 2007 XE22 10/12/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
320506 2007 XN22 10/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
320507 2007 XJ39 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320508 2007 XX45 15/12/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
320509 2007 XA46 15/12/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
320510 2007 XN51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
320511 2007 XU54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320512 2007 XB56 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320513 2007 XU57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320514 2007 XM58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320515 2007 YA3 18/12/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
320516 2007 YP3 16/12/2007 Junk Bond D. Healy 900 m MPC · JPL
320517 2007 YT8 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320518 2007 YS18 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320519 2007 YO22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320520 2007 YZ27 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320521 2007 YM30 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320522 2007 YH37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
320523 2007 YY38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
320524 2007 YZ40 30/12/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320525 2007 YG41 30/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320526 2007 YW41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320527 2007 YX43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
320528 2007 YZ45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
320529 2007 YO52 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320530 2007 YX58 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320531 2007 YX61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320532 2007 YS62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
320533 2007 YY63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320534 2007 YU64 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320535 2007 YY65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320536 2007 YA67 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320537 2007 YC69 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
320538 2007 YY70 16/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320539 2007 YQ71 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320540 2008 AN2 06/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
320541 2008 AD3 07/01/2008 Lulin LUSS 1,3 km MPC · JPL
320542 2008 AK10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320543 2008 AY14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320544 2008 AJ15 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
320545 2008 AC16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320546 2008 AC17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320547 2008 AL19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320548 2008 AR30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 650 m MPC · JPL
320549 2008 AD34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
320550 2008 AL36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320551 2008 AL38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
320552 2008 AE39 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320553 2008 AD41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320554 2008 AH42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320555 2008 AM42 10/01/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320556 2008 AC45 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
320557 2008 AQ49 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320558 2008 AV58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320559 2008 AG59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320560 2008 AO64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320561 2008 AJ68 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320562 2008 AE74 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320563 2008 AT78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320564 2008 AG82 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320565 2008 AF83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320566 2008 AO86 18/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320567 2008 AL87 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320568 2008 AT91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320569 2008 AX92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320570 2008 AP98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320571 2008 AO103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320572 2008 AB104 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
320573 2008 AL104 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320574 2008 AP105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
320575 2008 AM110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320576 2008 AA112 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320577 2008 AP115 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320578 2008 AU115 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320579 2008 AV126 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320580 2008 AZ128 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320581 2008 AX134 10/01/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
320582 2008 AW136 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320583 2008 BE3 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320584 2008 BO10 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
320585 2008 BN12 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320586 2008 BS18 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
320587 2008 BW18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
320588 2008 BE20 30/01/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
320589 2008 BN20 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320590 2008 BE21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
320591 2008 BD25 30/01/2008 Eskridge G. Hug 1,0 km MPC · JPL
320592 2008 BT29 30/01/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
320593 2008 BF30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320594 2008 BG33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320595 2008 BX33 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
320596 2008 BD34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320597 2008 BY37 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320598 2008 BO39 30/01/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
320599 2008 BQ40 31/01/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
320600 2008 BM41 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL