Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/321301–321400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321301 2009 FR65 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
321302 2009 FQ67 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321303 2009 FT67 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
321304 2009 GQ 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321305 2009 GA6 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321306 2009 HU4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321307 2009 HZ7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321308 2009 HZ16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321309 2009 HO20 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
321310 2009 HD29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321311 2009 HX35 19/04/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 700 m MPC · JPL
321312 2009 HS37 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321313 2009 HQ38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
321314 2009 HO39 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
321315 2009 HN45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
321316 2009 HF51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321317 2009 HJ52 17/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
321318 2009 HM53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321319 2009 HZ56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321320 2009 HX58 17/04/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
321321 2009 HJ59 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
321322 2009 HD61 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
321323 2009 HX65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
321324 Vytautas 2009 HJ68 25/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 3,4 km MPC · JPL
321325 2009 HW75 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321326 2009 HJ77 29/04/2009 Mayhill A. Lowe 700 m MPC · JPL
321327 2009 HS77 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
321328 2009 HX77 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
321329 2009 HB79 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321330 2009 HE79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321331 2009 HC80 28/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
321332 2009 HF90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
321333 2009 HO95 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321334 2009 HE98 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
321335 2009 HG101 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
321336 2009 HY103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321337 2009 HF106 22/04/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
321338 2009 JF11 14/05/2009 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
321339 2009 JT12 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321340 2009 JK13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 780 m MPC · JPL
321341 2009 JF14 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 690 m MPC · JPL
321342 2009 JO14 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 770 m MPC · JPL
321343 2009 JF16 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
321344 2009 JC18 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
321345 2009 KT1 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
321346 2009 KK4 24/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
321347 2009 KJ12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
321348 2009 KC13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321349 2009 KX14 26/05/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
321350 2009 KC20 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
321351 2009 KE29 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321352 2009 KV35 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
321353 2009 LR4 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321354 2009 LU4 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
321355 2009 LJ6 15/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321356 2009 MF 15/06/2009 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
321357 Mirzakhani 2009 MM 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
321358 2009 MK2 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
321359 2009 MG5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321360 2009 MM7 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
321361 2009 MX7 12/06/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321362 2009 MA8 26/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
321363 2009 MK8 24/06/2009 Eskridge G. Hug 1,2 km MPC · JPL
321364 2009 NP 13/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
321365 2009 OD1 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
321366 2009 OE2 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
321367 2009 OF2 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
321368 2009 OM2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
321369 2009 OT4 15/09/2004 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
321370 2009 OA6 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
321371 2009 OF6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
321372 2009 OB7 27/07/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,4 km MPC · JPL
321373 2009 OK8 29/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
321374 2009 OT8 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
321375 2009 OX8 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
321376 2009 OZ9 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321377 2009 OQ15 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
321378 2009 OU16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321379 2009 OY18 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321380 2009 OE19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321381 2009 OJ21 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
321382 2009 OG24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321383 2009 PX1 15/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
321384 2009 PN2 13/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
321385 2009 PQ2 02/08/2009 Hibiscus N. Teamo 690 m MPC · JPL
321386 2009 PX4 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 960 m MPC · JPL
321387 2009 PE5 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321388 2009 PM7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321389 2009 PR7 15/08/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
321390 2009 PJ9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321391 2009 PU12 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
321392 2009 PA13 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321393 2009 PD14 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321394 2009 PQ15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321395 2009 PS15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321396 2009 PT15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321397 2009 PF16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
321398 2009 PH16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321399 2009 PK17 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
321400 2009 PM18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL