Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/322401–322500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322401 2011 QC97 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322402 2011 RE6 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
322403 2011 RH10 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
322404 2011 RD14 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
322405 2011 RB18 13/12/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
322406 2011 SX26 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322407 2011 SC36 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322408 2011 SX36 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322409 2011 SD51 29/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
322410 2011 SJ57 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322411 2011 SX66 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322412 2011 SX67 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322413 2011 SO83 28/08/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
322414 2011 SM87 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322415 2011 SA88 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322416 2011 SQ92 08/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
322417 2011 SV96 11/10/1996 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
322418 2011 SX102 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322419 2011 SR106 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
322420 2011 ST108 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
322421 2011 SY125 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
322422 2011 SV131 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322423 2011 SJ144 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322424 2011 SZ154 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
322425 2011 SB170 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
322426 2011 SQ180 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322427 2011 ST181 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322428 2011 SS196 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322429 2011 SW197 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
322430 2011 SR203 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
322431 2011 SP208 18/11/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
322432 2011 SQ214 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
322433 2011 SE220 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 960 m MPC · JPL
322434 2011 SM221 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322435 2011 SH228 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
322436 2011 SP247 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
322437 2011 SK256 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
322438 2011 SD257 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322439 2011 SS257 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322440 2011 SW257 23/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
322441 2011 SO258 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322442 2011 TT2 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
322443 2011 TT10 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
322444 2011 TK13 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
322445 2011 TS14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322446 2011 UU2 28/08/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
322447 2011 UF7 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
322448 2011 UZ8 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
322449 2011 UR9 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322450 2011 UD13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322451 2011 UV13 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
322452 2011 UF17 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322453 2011 UW20 21/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
322454 2011 UV33 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
322455 2011 UG36 14/02/2001 Kleť Kleť Obs. 860 m MPC · JPL
322456 2011 UQ47 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322457 2011 US47 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322458 2011 UA52 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322459 2011 UF53 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322460 2011 UE55 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322461 2011 UA56 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
322462 2011 UV57 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
322463 2011 UR61 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322464 2011 UP107 28/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
322465 2011 UB113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322466 2011 US114 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322467 2011 UF129 25/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
322468 2011 UP138 23/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
322469 2011 UT148 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
322470 2011 UZ177 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
322471 2011 UQ187 11/03/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
322472 2011 UT187 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322473 2011 UZ187 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322474 2011 UF192 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322475 2011 UZ194 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
322476 2011 UR202 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322477 2011 UO203 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322478 2011 UH206 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
322479 2011 UY216 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
322480 2011 UK221 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
322481 2011 UV231 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322482 2011 UN239 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
322483 2011 UN247 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322484 2011 UE250 06/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322485 2011 UX251 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322486 2011 UA252 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
322487 2011 UN253 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
322488 2011 UA268 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322489 2011 UJ269 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
322490 2011 UT296 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
322491 2011 UE297 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
322492 2011 UZ300 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322493 2011 UN302 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
322494 2011 UN322 05/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322495 2011 UP362 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322496 2011 UL374 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
322497 2011 UV390 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
322498 2011 UC398 16/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
322499 2011 UV399 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
322500 2011 VX2 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL