Danh sách tiểu hành tinh/320401–320500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320401 2007 UK109 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320402 2007 UC112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
320403 2007 UD115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320404 2007 UF119 30/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
320405 2007 UN122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320406 2007 UC134 20/10/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
320407 2007 US138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320408 2007 UN139 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320409 2007 UH140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
320410 2007 VE 01/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
320411 2007 VL1 02/11/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 890 m MPC · JPL
320412 2007 VZ1 02/11/2007 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
320413 2007 VF2 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320414 2007 VP2 02/11/2007 La Cañada J. Lacruz 2,3 km MPC · JPL
320415 2007 VV10 06/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
320416 2007 VU12 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320417 2007 VE32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
320418 2007 VO44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320419 2007 VR48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
320420 2007 VL56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320421 2007 VH58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320422 2007 VN58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320423 2007 VA59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320424 2007 VC64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320425 2007 VO66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320426 2007 VJ86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
320427 2007 VA88 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320428 2007 VP89 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320429 2007 VN91 05/11/2007 Kitami K. Endate 770 m MPC · JPL
320430 2007 VW91 07/11/2007 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
320431 2007 VE94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
320432 2007 VP96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
320433 2007 VF99 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320434 2007 VF105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320435 2007 VL110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
320436 2007 VX114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
320437 2007 VM115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
320438 2007 VY141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320439 2007 VO145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320440 2007 VX150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320441 2007 VN151 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320442 2007 VW165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320443 2007 VQ188 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
320444 2007 VS190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320445 2007 VA192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
320446 2007 VS192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
320447 2007 VU194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320448 2007 VX194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320449 2007 VN198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
320450 2007 VT200 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320451 2007 VU206 09/11/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
320452 2007 VV210 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320453 2007 VT211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320454 2007 VS217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320455 2007 VZ221 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320456 2007 VN228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
320457 2007 VD229 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320458 2007 VU231 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320459 2007 VP234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320460 2007 VE236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
320461 2007 VG245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 870 m MPC · JPL
320462 2007 VM249 21/03/1999 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
320463 2007 VN265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320464 2007 VY268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320465 2007 VF276 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320466 2007 VR280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
320467 2007 VM281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
320468 2007 VV282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320469 2007 VK284 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320470 2007 VC292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320471 2007 VO292 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
320472 2007 VD294 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
320473 2007 VD306 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
320474 2007 VP306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
320475 2007 VT316 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320476 2007 VP317 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320477 2007 VW319 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
320478 2007 VC320 03/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
320479 2007 VT323 04/11/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
320480 2007 VE324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320481 2007 VX324 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
320482 2007 VO328 09/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320483 2007 VF329 13/11/2007 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
320484 2007 VC331 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
320485 2007 VO332 08/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320486 2007 VQ332 08/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320487 2007 VM333 11/11/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
320488 2007 VF335 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320489 2007 WG4 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
320490 2007 WB7 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320491 2007 WD12 17/11/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
320492 2007 WR15 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
320493 2007 WE16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
320494 2007 WN16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
320495 2007 WL23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320496 2007 WL42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
320497 2007 WB45 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320498 2007 WX48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
320499 2007 WR63 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320500 2007 XG5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL