Danh sách tiểu hành tinh/322301–322400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
322301 2011 FU82 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322302 2011 FM104 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322303 2011 FN114 07/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322304 2011 FW120 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
322305 2011 FA122 07/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
322306 2011 FR136 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
322307 2011 FJ140 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322308 2011 FR140 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
322309 2011 FC141 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
322310 2011 FA143 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
322311 2011 FM144 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322312 2011 FL147 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
322313 2011 FO148 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322314 2011 FX149 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322315 2011 FR153 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322316 2011 GG 27/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
322317 2011 GB2 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322318 2011 GC5 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
322319 2011 GX13 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
322320 2011 GB17 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
322321 2011 GJ27 14/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
322322 2011 GF31 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322323 2011 GG55 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
322324 2011 GR64 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322325 2011 GU69 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
322326 2011 GZ71 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
322327 2011 GV72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322328 2011 GT78 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
322329 2011 GO84 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
322330 2011 HV8 14/03/2001 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
322331 2011 HH12 17/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
322332 2011 HP13 05/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
322333 2011 HV22 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
322334 2011 HS24 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
322335 2011 HS27 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
322336 2011 HH28 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
322337 2011 HZ31 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322338 2011 HE32 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322339 2011 HR35 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
322340 2011 HP38 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
322341 2011 HR44 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322342 2011 HN63 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
322343 2011 HW73 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
322344 2011 HU74 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322345 2011 HD77 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322346 2011 HT83 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322347 2011 HM84 03/12/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
322348 2011 HJ89 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
322349 2011 JN11 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322350 2011 JX11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
322351 2011 JU16 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
322352 2011 JP20 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
322353 2011 JF21 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322354 2011 JG28 13/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
322355 2011 KZ2 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
322356 2011 KC4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
322357 2011 KE4 28/02/2005 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
322358 2011 KF16 07/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
322359 2011 KG21 20/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322360 2011 KE22 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
322361 2011 KJ22 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
322362 2011 KB29 15/05/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
322363 2011 KY29 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
322364 2011 KA35 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
322365 2011 KL44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
322366 2011 KQ45 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
322367 2011 LC3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
322368 2011 LU4 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
322369 2011 LF5 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
322370 2011 LF9 29/10/2002 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
322371 2011 LR11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
322372 2011 LP13 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322373 2011 LX13 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
322374 2011 LG22 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
322375 2011 LQ22 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322376 2011 LU24 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
322377 2011 LJ26 26/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
322378 2011 MV9 05/03/2006 Junk Bond D. Healy 17 km MPC · JPL
322379 2011 OZ12 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
322380 2011 OB25 21/07/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
322381 2011 OW54 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
322382 2011 QD6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
322383 2011 QB10 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
322384 2011 QR17 28/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
322385 2011 QJ22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
322386 2011 QY34 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
322387 2011 QT35 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
322388 2011 QY38 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
322389 2011 QX39 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
322390 Planes de Son 322390|Planes de Son}} 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
322391 2011 QM47 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322392 2011 QU50 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
322393 2011 QA57 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
322394 2011 QU58 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
322395 2011 QY58 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
322396 2011 QB74 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
322397 2011 QQ83 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
322398 2011 QR94 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
322399 2011 QM95 25/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
322400 2011 QZ96 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL