Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/320301–320400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320301 2007 RC290 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320302 2007 RC308 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
320303 2007 RQ309 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
320304 2007 RB316 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
320305 2007 RB320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
320306 2007 SX2 16/09/2007 Lulin Observatory LUSS 1,1 km MPC · JPL
320307 2007 SA4 16/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
320308 2007 SK14 20/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
320309 2007 SK21 18/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
320310 2007 SG23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
320311 2007 TT 03/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
320312 2007 TS1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320313 2007 TG2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320314 2007 TQ7 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
320315 2007 TD13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
320316 2007 TK20 08/10/2007 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
320317 2007 TP21 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320318 2007 TW21 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
320319 2007 TU22 10/10/2007 Nashville R. Clingan 820 m MPC · JPL
320320 2007 TQ25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320321 2007 TL30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320322 2007 TM31 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320323 2007 TC38 04/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
320324 2007 TR45 07/10/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
320325 2007 TC47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320326 2007 TA48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320327 2007 TO63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320328 2007 TY64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
320329 2007 TB76 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
320330 2007 TQ92 05/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 840 m MPC · JPL
320331 2007 TL109 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
320332 2007 TH116 08/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
320333 2007 TZ122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320334 2007 TS123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320335 2007 TB125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320336 2007 TD129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320337 2007 TZ133 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320338 2007 TO139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
320339 2007 TC146 06/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320340 2007 TJ146 06/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320341 2007 TC152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
320342 2007 TH154 09/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
320343 2007 TY160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
320344 2007 TD170 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
320345 2007 TL171 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
320346 2007 TF180 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320347 2007 TB183 11/10/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
320348 2007 TY183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
320349 2007 TK186 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
320350 2007 TZ187 15/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
320351 2007 TQ192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320352 2007 TJ202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320353 2007 TT202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
320354 2007 TP210 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
320355 2007 TT211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
320356 2007 TJ214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320357 2007 TQ227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
320358 2007 TC228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
320359 2007 TB231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
320360 2007 TQ233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320361 2007 TR237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
320362 2007 TH241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
320363 2007 TP247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
320364 2007 TJ289 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
320365 2007 TL309 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
320366 2007 TE354 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320367 2007 TS362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
320368 2007 TL376 10/10/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
320369 2007 TO398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
320370 2007 TP410 14/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
320371 2007 TF414 15/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320372 2007 TA419 10/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
320373 2007 TV419 05/10/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
320374 2007 TK447 11/10/2007 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
320375 2007 TJ449 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
320376 2007 TV452 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
320377 2007 UP 16/10/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 670 m MPC · JPL
320378 2007 UR3 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 200 m MPC · JPL
320379 2007 UE4 18/10/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
320380 2007 UR4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
320381 2007 UR10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
320382 2007 UT11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
320383 2007 UL18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
320384 2007 UR23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320385 2007 UT36 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
320386 2007 UV36 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320387 2007 UZ40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
320388 2007 UT43 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
320389 2007 UK47 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320390 2007 UR48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320391 2007 UU52 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
320392 2007 UE60 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
320393 2007 UH65 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320394 2007 UT69 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320395 2007 UQ73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
320396 2007 UM95 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
320397 2007 UC101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320398 2007 UD101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
320399 2007 UY105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
320400 2007 UY108 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL