Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/321201–321300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
321201 2008 YK20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
321202 2008 YH23 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
321203 2008 YA25 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
321204 2008 YS35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321205 2008 YE37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321206 2008 YK40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321207 2008 YZ40 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
321208 2008 YG41 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
321209 2008 YS48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321210 2008 YK50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
321211 2008 YC56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321212 2008 YV57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321213 2008 YM88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321214 2008 YA95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
321215 2008 YD97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
321216 2008 YE109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321217 2008 YK114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321218 2008 YV123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
321219 2008 YQ136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
321220 2008 YW136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
321221 2008 YM142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321222 2008 YF147 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
321223 2008 YF153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
321224 2008 YW155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
321225 2008 YN167 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
321226 2009 AT9 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
321227 2009 AY16 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
321228 2009 AW25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321229 2009 AE41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
321230 2009 AM47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321231 2009 BL6 18/01/2009 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
321232 2009 BJ11 19/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
321233 2009 BR24 17/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
321234 2009 BE31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
321235 2009 BL44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
321236 2009 BL45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321237 2009 BP63 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321238 2009 BY81 31/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
321239 2009 BL86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
321240 2009 BK87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
321241 2009 BX91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321242 2009 BR93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321243 2009 BO103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
321244 2009 BQ106 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
321245 2009 BV107 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
321246 2009 BT113 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
321247 2009 BF139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
321248 2009 BU149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
321249 2009 BC150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
321250 2009 BE167 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
321251 2009 BP177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
321252 2009 CV7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
321253 2009 CV57 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
321254 2009 CE64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321255 2009 DL12 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
321256 2009 DB13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321257 2009 DV13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
321258 2009 DD14 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
321259 2009 DK15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
321260 2009 DS35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
321261 2009 DL42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
321262 2009 DU44 27/02/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
321263 2009 DD54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321264 2009 DX83 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
321265 2009 DA85 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
321266 2009 DK87 27/02/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
321267 2009 DL106 27/02/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
321268 2009 DL122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
321269 2009 DY132 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321270 2009 DA133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
321271 2009 DK135 20/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
321272 2009 DQ135 26/02/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,0 km MPC · JPL
321273 2009 DU138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
321274 2009 DW142 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
321275 2009 EX1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
321276 2009 EV4 13/03/2009 La Cañada J. Lacruz 780 m MPC · JPL
321277 2009 EQ9 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
321278 2009 EW15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
321279 2009 EX17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
321280 2009 EB21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
321281 2009 EN21 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
321282 2009 EU22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
321283 2009 EX25 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
321284 2009 FL5 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
321285 2009 FL9 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
321286 2009 FL14 19/03/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
321287 2009 FK17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
321288 2009 FE21 21/03/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
321289 2009 FW21 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
321290 2009 FE22 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
321291 2009 FX22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
321292 2009 FX37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
321293 2009 FZ39 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321294 2009 FX41 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
321295 2009 FH45 19/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
321296 2009 FD54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
321297 2009 FL54 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
321298 2009 FC55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
321299 2009 FU60 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
321300 2009 FO61 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL