Danh sách tiểu hành tinh/319501–319600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319501 2006 QA92 16/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
319502 2006 QS92 16/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
319503 2006 QZ100 26/08/2006 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
319504 2006 QU113 24/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319505 2006 QO117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
319506 2006 QN123 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
319507 2006 QO123 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
319508 2006 QR126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
319509 2006 QA143 31/08/2006 Schiaparelli Schiaparelli Obs. 850 m MPC · JPL
319510 2006 QM144 29/08/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
319511 2006 QM145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319512 2006 QW146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319513 2006 QR148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319514 2006 QX156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
319515 2006 QC163 29/08/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
319516 2006 QV169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
319517 2006 QD184 28/08/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319518 2006 QR186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319519 2006 RJ 01/09/2006 Plana F. Fratev 3,2 km MPC · JPL
319520 2006 RT9 13/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
319521 2006 RC22 15/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319522 2006 RX22 15/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
319523 2006 RB39 14/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
319524 2006 RN42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319525 2006 RC44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319526 2006 RB45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319527 2006 RE47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319528 2006 RC49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319529 2006 RF49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
319530 2006 RS49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319531 2006 RN52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319532 2006 RE57 14/09/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
319533 2006 RC58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319534 2006 RJ60 14/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319535 2006 RF63 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
319536 2006 RK72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319537 2006 RG79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319538 2006 RG83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
319539 2006 RN83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319540 2006 RP84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319541 2006 RB86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319542 2006 RA87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319543 2006 RA88 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319544 2006 RV90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319545 2006 RW94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
319546 2006 RE99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
319547 2006 RF104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 980 m MPC · JPL
319548 2006 RA105 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319549 2006 RP105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 750 m MPC · JPL
319550 2006 RM106 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 690 m MPC · JPL
319551 2006 RH116 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 760 m MPC · JPL
319552 2006 RL120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319553 2006 SU11 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319554 2006 SP14 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
319555 2006 SS14 17/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
319556 2006 SA20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,3 km MPC · JPL
319557 2006 SO28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319558 2006 SO33 17/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
319559 2006 SN34 17/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
319560 2006 ST35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
319561 2006 SP39 18/09/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
319562 2006 SW42 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319563 2006 SK44 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
319564 2006 SZ44 28/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
319565 2006 ST48 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
319566 2006 SH49 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
319567 2006 ST63 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
319568 2006 SO74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319569 2006 SF86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319570 2006 SW86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319571 2006 SQ87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319572 2006 SL88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319573 2006 SZ89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319574 2006 SA90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
319575 2006 SD90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
319576 2006 SY94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319577 2006 SC96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319578 2006 SW96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
319579 2006 SS97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319580 2006 SG101 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319581 2006 SL107 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
319582 2006 SW108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319583 2006 SB116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
319584 2006 SD119 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
319585 2006 SG119 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
319586 2006 SQ122 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
319587 2006 SA126 20/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319588 2006 SN130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
319589 2006 SG149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319590 2006 SA157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319591 2006 SU162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319592 2006 SY163 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
319593 2006 SP165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
319594 2006 ST173 25/09/2006 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
319595 2006 SZ178 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319596 2006 SS179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319597 2006 SB184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
319598 2006 SJ184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
319599 2006 ST187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319600 2006 SW192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL