Danh sách tiểu hành tinh/319401–319500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
319401 2006 GG22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
319402 2006 GZ23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
319403 2006 GZ41 08/04/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
319404 2006 GT42 07/04/2006 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
319405 2006 GG44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
319406 2006 GG49 02/04/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
319407 2006 HJ8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
319408 2006 HT9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
319409 2006 HP18 23/04/2006 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
319410 2006 HX19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
319411 2006 HJ25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319412 2006 HJ27 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
319413 2006 HK34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
319414 2006 HV35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
319415 2006 HC37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
319416 2006 HG38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319417 2006 HJ49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
319418 2006 HY63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
319419 2006 HC68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
319420 2006 HQ71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
319421 2006 HR77 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
319422 2006 HW80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
319423 2006 HN86 27/04/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
319424 2006 HN88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
319425 2006 HM98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
319426 2006 HO98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319427 2006 HC102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
319428 2006 HH103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
319429 2006 HM120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
319430 2006 HH140 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 7,9 km MPC · JPL
319431 2006 JG7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
319432 2006 JH11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319433 2006 JP18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
319434 2006 JZ39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319435 2006 JW48 10/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
319436 2006 JZ50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
319437 2006 JY79 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
319438 2006 KD2 17/05/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
319439 2006 KN4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
319440 2006 KM33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
319441 2006 KW52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319442 2006 KA53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
319443 2006 KW59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
319444 2006 KL61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
319445 2006 KU61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
319446 2006 KV63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
319447 2006 KJ65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319448 2006 KR66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
319449 2006 KN69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
319450 2006 KO69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
319451 2006 KC75 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319452 2006 KH78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
319453 2006 KN81 25/05/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319454 2006 KC116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
319455 2006 KB142 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,8 km MPC · JPL
319456 2006 KB145 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319457 2006 LM3 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
319458 2006 LY4 02/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
319459 2006 MA6 18/06/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
319460 2006 NJ 03/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 690 m MPC · JPL
319461 2006 OP2 19/07/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319462 2006 OB4 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
319463 2006 OW6 24/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
319464 2006 OU9 24/07/2006 Altschwendt W. Ries 3,3 km MPC · JPL
319465 2006 OR11 21/07/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
319466 2006 OA12 21/07/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
319467 2006 OE16 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
319468 2006 PP1 11/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
319469 2006 PY2 12/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
319470 2006 PA7 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319471 2006 PA8 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
319472 2006 PS11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
319473 2006 PO13 14/08/2006 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
319474 2006 PS16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
319475 2006 PC17 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319476 2006 PO20 15/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
319477 2006 PC27 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319478 2006 PB30 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 900 m MPC · JPL
319479 2006 PC30 15/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 860 m MPC · JPL
319480 2006 QO1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
319481 2006 QO9 19/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319482 2006 QQ11 16/08/2006 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
319483 2006 QV14 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
319484 2006 QU18 16/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
319485 2006 QH19 17/08/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
319486 2006 QF20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
319487 2006 QX22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
319488 2006 QK24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
319489 2006 QZ28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
319490 2006 QL30 20/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
319491 2006 QF37 20/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
319492 2006 QT44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
319493 2006 QH45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
319494 2006 QC49 21/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
319495 2006 QW59 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
319496 2006 QG63 24/08/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
319497 2006 QC72 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
319498 2006 QP79 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
319499 2006 QP81 24/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
319500 2006 QY81 24/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL